20Feb2015

Danas se obeležava Svetski dan socijalne pravde

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, posetiće, na Međunarodni dan socijalne pravde, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalidnih osoba oštećenog sluha DES Novi Sad. Preduzeća iz grupacije čiji proizvodi i usluge nose etiketu "DES" su od posebnog društvenog interesa i primer su solidarnosti i odgovornosti za najugroženije kategorije kojima je potrebna pomoć šire društvene zajednice. 
Javnim skupom na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu od 13 do 16 časova, Međunarodni dan socijalne pravde, obeležiće i Udruženje građana IAN Međunarodna Mreža Pomoći.
 

Kako je najavljeno, na javnom skupu će aktivisti IAN-a deliti promotivni materijal, nastao u okviru projekta ''Psihološko i pravno izlečenje žrtava porodičnog nasilja", koju ta nevladina organizacija sprovodi u saradnji sa gradskim Centrom za socijalni rad, uz finansijsku podršku Norveške ambasade u Beogradu

Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, najsiromašniji klijenti - žrtve porodičnog nasilja, će u prepodnevnim časovima, u prostorijama udruženja, dobiti higijenske pakete.

Radi promovisanja socijalne pravde za žrtve porodičnog nasilja, higijenske pakete će dobiti i nezaposlene osobe, korisnici socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom.

Iako je porodično nasilje zastupljeno u svim slojevima društva, žrtve porodičnog nasilja su najčešće žene koje nisu zaposlene i ne poseduju ličnu imovinu pa im je, kada izađu iz kruga nasilja, veoma teško da obezbede sredstva za ispunjenje osnovnih potreba i ostvare pristojan život.

Cilj aktivnosti Međunarodne mreže pomoći kojima će biti obeležen Međunarodni dan socijalne pravde, su skretanje pažnje šire društvene javnosti na nejednak i neravnopravan materjalni položaj žrtava porodičnog nasilja i na razvijanje osetljivosti prema sve prisutnijem problemu porodičnog nasilja u našem društvu.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 20. februar za Međunarodni dan socijalne pravde na zasedanju 2007. godine. Obeležavanje tog datuma započelo je 2009. godine, a na taj dan promovišu se napori na uklanjanju problema siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti, objavljeno je na sajtu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Kako je navedeno, u Srbiji, oko 10 odsto stanovništva živi u teškom siromaštvu, a mnoge društvene grupe nalaze se na marginama društvenog života, u nemogućnosti da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, stanovanje.

Zato je danas više nego u drugim vremenima neophodno pokazati humanizam, solidarnost i odgovornost za one koji su najugroženiji i najranjiviji i koji bez pomoći šire društvene zajednice ne mogu rešiti svoje osnovne egzistencijalne probleme.
B92, Tanjug