20Feb2015

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o oružju i municiji kojim se pooštravaju uslovi za dobijanje dozvole za držanje i nošenje oružja

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o oružju i municiji kojim se pooštravaju uslovi za dobijanje dozvole za držanje i nošenje oružja i za to predviđaju dva nova uslova - provera zdravstvene sposobnost na svakih pet godina i opravdan razlog za nabavku oružja.

Po novom zakonu, za čije usvajanje je glasalo 157 poslanika dok niko nije bio protiv, legalizacija oružja počeće odmah nakon stupanja zakona na snagu a trajaće tri meseca.

Zakon bi trebalo da omogući efikasnu kontrolu posedovanja i prometa oružja, a istovremeno da legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozvoljene svrhe - lova, sporta, kolekcionarstva i samoodbrane.

Novim rešenjima precizira se da će pored onih uslova za posedovanje oružja koji su postojali ranije, kao što su neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, poslovna sposobnost, obuka u rukovanju oružjem uvesti dva nova uslova.

Reč je o zdravstvenoj sposobnosti, koja je ranija postojala kao mogućnost, i to samo prilikom nabavljanja oružja, kao i opravdan razlog, što, kako se navodi, ranije nije postojalo. Bitna novina zakona je i izdavanje oružanog lista kao biometrijskog dokumenta.

Kao razlog za donošenje tog zakona, navodi se procena da u ilegalnom posedu ima 200.000 do 900.000 komada oružja. Takođe, ukazano je da je u poslednjih pet godina zabeleženo više tragičnih incidenata u kojima je korišćeno oružje. Posebno se podseća na višestruko ubistvo u mestu Jabukovac, kada je devet osoba izgubilo život, a još troje je bilo ranjeno. Izvršilac je, podseća se, legalno posedovao oružje, uprkos činjenici da je duševni bolesnik što po starom zakonu nije izričito navedeno kao razlog za oduzimanje oružja.

Predviđeno je i strože kažnjavanje za zloupotrebe i nesavestan odnos prema oružju, a pojedinim odredbama predviđena je i zabrana obavljanja delatnosti pravnim licima i preduzetnicima kojima je od strane nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja i municije.

Kada je reč o ispunjavanju drugog cilja, da se legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste, to će se, između ostalog, regulisati davanjem povlašćenog statusa registrovanim sportskim strelcima i kolekcionarima.

Novina u zakonu je i kolekcionarska dozvola koja se može izdati fizičkom licu koje poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja. Ta dozvola služiće i kao osnov za nabavljanje više oružja iz kategorije B (vatreno oružje).

Zakon predviđa da se municija može nabavljati neograničeno, na osnovu oružanog lista, u kalibrima za oružje koje je registrovano, a uz posedovanje kolekcionarske dozvolu, može se nabavljati u svim kalibrima.

Nošenje oružja je takođe predviđeno, ukoliko fizičko lice dokaže da mu je lična bezbednost bitno ugrožena, ali ga može nositi samo na način kojim ne uznemirava druga lica.

RTV