Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
20Feb2015

Održana prezentacija rezultata istraživanja i preporuka za unapređenje uticaja građana na medije 

Danas su predstavljeni rezultati analize informativnog progama RTS-a koji su urađeni u okviru istraživanja na projektu „Uticaj građana na medije“, koji uz podršku Fonda za otvoreno društvo sprovodi „Edukacioni centar“ iz Leskovca.
„Na RTS-u je neadekvatan model reprezentacije građana“ istakla je dr Jovanka Matić na predstavljanju Analize informativnog progama RTS-a (emisije Dnevnik 2, „Ovo je Srbija“ i Jutarnji program) tokom perioda februar-jun 2014. godine. Najznačanije emisije RTS-a imaju značajna odstupanja od svetskih standarda u pitanjima reprezentivnosti žena i mladih od 20 do 30 godina, istakla je ona.
Napredak je napravljen, u odnosu na pre dve godine, u pogledu promene tematske strukture Dnevnika 2 sa pretežno političkih na ekonomske, kulturne i obrazovne teme, međutim lista najvažnijih subjekata koje govore u Dnevniku 2 i dalje su, pored stranih subjekata, vlast i državna uprava koji su u Dnevniku 2 zastupljeni sa 18,4 odsto od ukupnog broja sagovornika i sa dužinom trajanja koja je 30,3 odsto od ukupne dužine trajanja govora subjekata u ovoj najpopularnijoj informativnoj emisiji na Radio-televiziji Srbije.
Kada se bliže sagleda trećina trajanja živog govora predstavnika države, analizom je utvrđeno da je to u najvećem broju slučajeva reč o predstavnicima republike (17%) i državne uprave (7,8%), a u značajno manjem broju predstavnici pokrajine i lokalnih samouprava (2,2%) kao i predstavnici zakonodavne i sudske vlasti (1,3%).
Sami građani čine 14,5 odsto subjekata na Dnevniku 2, zatim 34,6 odsto u emisiji „Ovo je Srbija“ i 30 odsto na Jutarnjem programu Radio-televizije Vojvodine. Međutim polna pripadnost subjekata Dnevnika 2 je zabrinjavajuća, s obzirom da je od ukupnog broja subjekata na Dnevniku 2 svega 19,2 odsto pripadnica ženske populacije, što je značajno manje od svetskog proseka od 24 odsto.
Geografska pripadnost subjekata je posebno problematična s obzirom da je broj subjekata iz Beograda značajno veći od drugih gradova i mesta Srbije. U Dnevniku 2 65,7 odsto subjekata je iz Beograda a u Jutarnjem programu 51,8%. Preko 79% ukupnog vremena govora subjekata u Dnevniku 2 je govor Beograđana.
Rezultati istraživanja dostupni su na stranici organizacije Edukacioni centar.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine