Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
27Feb2015

Usvojena Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Nacionalna strategija za mlade utvrđuje osnovne principe za  unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje prava i interesa mladih u svim oblastima.

Ističe se da su mladi sadašnjost i budućnost društva, resurs inovacija i pokretačka snaga. Zbog toga je neophodno kontinuirano i sistematsko ulaganje u razvoj mladih i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i države kako bi se povećalo aktivno učešće u društvu.

Strategija se zasniva na opredeljenju države da radi sa mladima i za mlade i teži obezbeđivanju uslova koji će omogućiti mladima da u potpunosti dostignu svoje potencijale, aktivno učestvuju u društvu, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, već i razvoju društva.

Sve sektorske politike treba da prepoznaju mlade i njihove potrebe i potencijale i da im omoguće učešće u donošenju strateških odluka. Strategija je „garancija omladini“ od države, ali i „garancija državi“ od omladine, da će zajednički delovati na realizaciji ciljeva.
Nacionalnu strategiju za mlade za period od 2015. do 2025. godine možete preuzeti ovde.
Ministarstvo omladine i sporta