05Mar2015

Porodilišta nisu prijatelji žena, pokazuje istraživanje Centra za mame

Rezultati istraživanja “Sloboda Rađanju – istraživanje o iskustvima žena na porođaju u Srbiji” pokazuju da je porođajni proces sličan onom u manufakturi, gde je važan samo finalni proizvod, a ne način na koji se do njega dolazi; osećanja i zdravlje žene, kako fizičko tako i psihičko, u potpunosti se zanemaruju.

“Rezultati istraživanja više su nego poražavajući, jer pokazuju da su porodilišta postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i porađaju se u neprijatnoj atmosferi, gde im nepoznati ljudi ne objašnjavaju šta se događa, niti pomažu pri porođaju, već prate svoj plan porođaja i donose odluke umesto njih samih,“ izjavila je Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame, organizacije koja je sprovela istraživanje.

Neke od zabrinjavajućih brojki koje su dobijene u istraživanju govore da:

Samo 37% žena je imalo “privilegiju” da odluči kako želi da se porodi.

 

Iako je medicinsko osoblje u zakonskoj obavezi da pre svakog postupka i zahvata objasni sve pozitivne i negativne strane tog postupka, to je urađeno u samo 24% slučajeva.

 

Skoro dve trećine ispitanica (63%) je tokom porođaja bilo žedno, a petina (20%) gladno.

 

65% žena nije bilo uključeno u donošenje odluka prilikom sopstvenog porođaja, a 63% žena smatra da njihovo mišljenje nije bilo uvaženo ni poštovano.

 

Osećaj da nemaju kontrolu nad događajima tokom svog porođaja imalo je 73% ispitanica, a skoro polovina (45%) nije se osećalo zaštićeno i sigurno, dok se skoro isto toliko žena (44%) osećalo usamljeno.

 

Kod velike većine žena (75%) zdravstveni radnici/ce koje su sretale tokom porođaja, nisu se predstavljali imenom, prezimenom i/ili strukom.

 

Kod trećine ispitanica (33%), iskustvo sa porođaja je pogoršalo generalno raspoloženje, a kod 19% i lično viđenje sebe. Iskustvo na porođaju imalo je i negativan uticaj na odnos sa partnerom kod 14% ispitanica, a na seksualni život u čak 27% slučajeva. 11% ispitanica je zbog lošeg iskustva odlučilo da nikad više ne rodi dete.

 

Više od polovine ispitanica nije imalo porođaj kakav su želele (56%) i očekivale (55%), ni kontrolu tokom porođaja (68%).

Cilj istraživanja “Sloboda Rađanju – istraživanje o iskustvima žena na porođaju u Srbiji” Centra za mame, koje je istovremeno sprovedeno i u Makedonij, Hrvatskoj, Federaciji BiH, Republici Srpskoj i u CrnojGori, jeste da se utvrdi kakva su iskustva žena na porođaju u Srbiji, ali i da se dobije detaljnija slika o uobičajenoj praksi tokom porođaja na teritorijama bivše Jugoslavije.

Istraživanje je deo regionalne akcije “Sloboda Rađanju” koja će u svim navedenim zemljama biti sprovedena od 1. do 8. marta, sa ciljem da skrene pažnju na prava žena na porođaju, kao i na važnost dobre komunikacije između osoblja i porodilja tokom porođaja. Centar za mame ovom akcijom započinje dug put koji za krajnji cilj ima pretvaranje porodilišta u prijatelje majki. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 16 do 24. februara 2015. godine na osnovu anonimne ankete u elektronskoj formi i u njemu je učestvovalo 2.583 žena koje su se porodile na teritoriji Srbije.

“Sama činjenica da su se žene iz svih država bivše Jugoslavije u samo nekoliko nedelja mobilizovale, organizovale i osmislile kampanju na potpuno volonterskoj osnovi, govori dovoljno o tome da tretman žena ni u jednoj od zemalja nije na zadovoljavajućem nivou i da svuda ima prostora za napredak”, dodaje Jovana Ružičić.

Sažetak istraživanja pročitajte ovde, a kompletan izveštaj ovde.

Centar za mame