09Mar2015

Fond za rodnu ravnopravnost objavio poziv za podnošenje predloga projekata 

Fond UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena objavljuje treći Poziv za podnošenje predloga. Ove godine, Fond očekuje predloge organizacija civilnog društva koje vode žene, sa inovativnim programima u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti sa velikim uticajem i većim brojem zainteresovanih strana, koji doprinose pokretanju napretka u smeru Agende za razvoj nakon 2015. godine.

Fond će odobriti predloge u oblastima:

Ekonomsko osnaživanje žena: može da uključuje napore za širenje jednakih mogućnosti za žene u pristupu i kontroli ekonomskih resursa, promovisanje održivog ženskog preduzetništva, pristup pristojnom zaposlenju i jednakoj naknadi, kao i podelu odgovornosti u okviru domaćinstva.

Političko osnaživanje žena: može da uključuje napore za promovisanje punog i delotvornog liderstva među ženama i političko učešće ne svim nivoima odlučivanja i u svim oblastima života, ili inicijative koje doprinose osmišljavanju, primeni i sprovođenju novih i postojećih zakona i politika u oblasti rodne ravnopravnosti, ili promeni društvenih normi i praksi u smeru većeg poštovanja i uživanja jednakih prava za žene.

Fond UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena pokrenut je 2009. godine da bi se ubrzalo sprovođenje odluka u oblasti rodne ravnopravnosti u čitavom svetu. U pitanju je glavni globalni mehanizam za dodelu bespovratnih sredstava organizacije i višedonatorski fond posvećen programiranju zasnovanom na pravima u dve mešovite oblasti ekonomskog i političkog osnaživanja žena. Od 2009. godine, Fond je isplatio preko 56 miliona dolara za finansiranje 96 programa u 72 zemlje.

Zainteresovani kandidati se upućuju da pročitaju Poziv za podnošenje predloga i da počnu da se pripremaju za postupak prijave putem interneta, koji će biti otvoren od 9. marta do 5. aprila 2015. godine.

Više informacija na adresi: unwomen.org