Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
10Mar2015

Kampanja o odgovoru zdravstvenog sistema na nasilje prema ženama

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana - ombudsmanom je u utorak, 10. marta 2015. godine u Novom Sadu okončala kampanju za podizanje svesti zaposlenih u zdravstvu u vezi sa njihovom ulogom u sprečavanju nasilja prema ženama.

Poslednji od sedam sastanaka posvećenih ulozi zdravstvenih ustanova u zaštiti  žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima održan je u sali Instituta za javno zdravlje Vojvodina. Sastanku su prisustvovali predstavnici domova zdravlja, bolnica i zavoda za javno zdravlje sa teritorije južnobačkog okruga, kao i savetnici za zaštitu prava pacijenata i predstavnici Saveta za zdravlje u lokalnim samoupravama.

Ovom prilikom je predstavljen i Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Na obaveze zdravstvenih ustanova u zaštiti žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima ukazala je pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr Danijela Stanković Baričak. Praksu Doma zdravlja u Inđiji u zaštiti žena od nasilja u porodici predstavio je njegov direktor prim. dr Vasa Petrović. Zamenica pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov govorila je o iskustvima ove institucije u vezi sa postupanjem zdravstvenih ustanova u slučajevima nasilja prema ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

ombudsmanapv.org