Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
12Mar2015

Konferencija za novinare povodom projekta „Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: Ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku”

Danas je u Ministarstvu unutrašnjih poslova održana konferencija za novinare povodom otpočinjanja treninga za Romkinje i Rome koji su zainteresovani za upis na osnovnu policijsku obuku u okviru projekta „Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: Ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku”. Mala prolaznost kandidata romske nacionalnosti na ovim prijemnim ispitima jedan je od razloga slabe zastupljenosti Romkinja i Roma u policiji, a koju je neophodno povećati zbog sprovođenja Strategije policije u zajednici, jačanja poverenje ove populacije u rad MUP, bezbednosti romske populacije, i povećanja stepena zaposlenosti mladih Romkinja i Roma.

Na konferenciji je uz Nenada Tairovića, predsednika Policijske Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti”, govorio načelnik Uprave za obrazovanje u MUP, Aleksandar Đorđević, Biljana Puškar, načelnica Centra za osnovnu policijsku obuku čiji stručnjaci drže ove radionice, kao i Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije koja je finasijski pomogla ovaj projekat u okviru napora za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Svetlana Đurđević Lukić ispred Centra za istrazivanje javnih politika kao partnerske organizacije.

Centar za istraživanje javnih politika uključen je u sprovođenje ovog projekta kao partner Policijske Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti”. Centar pruža podršku ovom nedavno uspostavljenom udruženju i sprovodi monitoring i evaluaciju radionica kako bi se ona dalje unapređivale prema iskazanim dominantnim potrebama mladih Romkinja I Roma zainteresovanim za rad u MUP

Prva radionica održana je 11. marta u Sremskoj Kamenici, naredna je 18. marta i u Beogradu, a zatim u Boru, Kraljevu, Pirotu i Nišu. Prijavljeno je više od 180 polaznika.

FotoFotografija sa konferencije za novinare na kojoj su učestvovali (sa leva na desno) Biljana Puškar, načelnica Centra za osnovnu policijsku obuku, načelnik Uprave za obrazovanje u MUP, Aleksandar Đorđević, Nenad Tairović, predsednik Policijske Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti”, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Svetlana Đurđević Lukić ispred Centra za istrazivanje javnih politika kao partnerske organizacije.
 
Prethodna istraživanja CENTRA o problemima Romkinja I Roma u Srbiji:

Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti

Procena efikasnosti lokalnih mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja

Izveštaj sa konferencija za štampu su objavili MUP Srbije i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Izveštaj je prenela i redakcija emisije Romano Them na Radio Beogradu. 

B92

Beta

Politika

RTV Ritam