Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
01Mar2015

Boravak regionalnog projektnog tima na Univerzitetu u Friburgu  

Regionalni tim projekta Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja“ boravio je krajem februara na Univerzitetu u Friburgu (Švajcarska). Tom prilikom održana je obuka za članove tima, i predstavljeni su i razmatrani preliminarni rezultati istraživanja. Na osnovu ankete koje je sprovedena u sve tri zemlje krajem 2014. godine identifikovani su glavni izazovi u sprovođenju ruralnih politika Srbiji, Makedoniji i BiH: oni se odnose na nizak nivo informisanosti poljoprivrednika, nedoslednost ruralnih politika, kao i nizak nivo poverenja poljoprivrednika u institucije.  To sve utiče na spremnost popljoprivrednika i njihov odziv kada je prijvaljivanje za mere ruralnog razvoja u pitanju.  Članovi regionalnog tima su se tokom sastanka bavili i metodološkim izazovima u daljoj statističkoj obradi podataka.

Sledeći sastanak regionalnog projektnog tima biće održan početkom aprila u Beogradu. Projekat se sprovodi uz podršku Programa promocije regionalnog istraživanja u Zapadnom Balkanu (RRPP) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj (SDC). Glavni partner na projektu je Udruženje agroekonomista Republike Makedonije (AAEM), dok su ko-partneri CENTAR i individualni istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.