Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
19Mar2015

Šta za mlade stažiste znači ravnopravnost?

Mladi učesnici i učesnice „Programa stažiranja za mlade-pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, danas su bili u poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Stažiste i stažistkinje primila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić, koja je pozdravila sve prisutne i predstavila nadležnosti ove institucije, poteškoće sa kojima se susreću u radu kao i značaj koji jedna ovakva institucija ima. „Glavna misija ove institucije je iskorenjivanje svake diskriminacije i doprinos izgradnji tolerantnog društva u kome svi uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti. Diskriminacija je postala sinonim za svaki vid nepravde. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je  nezavisan, samostalan i specijalizovan državni organ, koji se bavi samo jednim pravom – pravom ravnopravnosti“, istakla je Petrušić, dodajući da prepreke sa kojima se susreću u radu ne bi bile prevaziđene bez podrške države. 

U drugom delu obratila se Milica Pavićević, savetnica, koja je kroz prezentaciju napomenula da je, kada je reč o diskriminaciji, jedino prihvatljiva „nulta tolerancija na diskriminaciju“. Pavićević je pomenula određeni broj slučajeva iz prakse ističući da je diskriminacija loša i da se svi akteri društva moraju uključiti u borbu protiv nje. Savetnica je iznela da ovo nezavisno državno telo u saradnji sa svojim partnerima objavljuje veliki broj publikacija, pri čemu su neke od publikacija podeljene stažistima i stažistkinjama.


Tema o ravnopravnosti okupirala je pažnju mladih pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina, gde su kroz pitanja i odgovore stekli nova saznanja o pojmu diskriminacije, učestalosti, oblicima diskriminacije koji se najčešće dešavaju u našem društvu, kao i načinima kako se ona može prevazići. Oni su istakli šta za njih znači ravnopravnost i kako bi prevazišli određene probleme sa kojima se susreću u svojim lokalnim zajednicama.


Sedište Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je u Beogradu, a imaju i regionalni centar u Novom Pazaru. U planu je otvaranje još tri regionalna centra u Srbiji. Najvažnije nadležnosti ove službe se odnose na sprovođenje postupaka po pritužbama u slučajevima diskriminacije osoba ili grupe osoba koje povezuje isto lično svojstvo, razmatranje pritužbi zbog diskriminacije, davanje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izricanje zakonom utvrđene mere.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije