Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
21Mar2015

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, Zaštitnik građana skreće pažnju da, uprkos tome što su propisi u Republici Srbiji usklađeni sa međunarodnim standardima i predviđaju zabranu diskriminacije, svakog dana neka nova okolnost ukaže da još uvek ima puno prostora i potrebe da se praksa suzbijanja diskriminacije unapredi.


Činjenica da su Romkinje i Romi i dalje izloženi višestrukoj diskriminaciji nas obavezuje da i na današnji dan podsetimo na pojave rasizma i ksenofobije prema njima - kada većinsko stanovništvo protestvuje protiv doseljavanja romskih porodica, kada roditelji ne upisuju decu u škole jer je u njima značajan broj učenika romske nacionalnosti, kada su deca romske nacionalnosti izložena vređanju i fizičkim napadima, prilikom ispisivanje rasističkih grafita i sl.


Posledice rasnih predrasuda i segregacije su vidljive svuda oko nas. Zbog toga svi delovi društva moraju da se suoče sa postojećim izazovima a organi javne vlasti  da blagovremeno i bez izuzetka primenjuju zakonske i sve druge raspoložive mere kako bi sprečili, kaznili i osudili svaki oblik diskriminacije.


Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije se obeležava u znak sećanja na 21. mart 1960. godine kada je u Južnoafričkoj Republici ubijeno 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv aparthejda. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1966. godine proglasila taj dan praznikom, smatrajući da je potrebno da sve države sveta ujedine napore kako bi se eliminisali svi oblici rasne diskriminacije.


Kancelarija Zaštitnika građana Republike Srbije