Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
20Mar2015

Srbija produžila dekadu inkluzije Roma

Srbija je produžila Dekadu inkluzije Roma i na naredni desetogodišnji period, a uskoro se očekuje izrada Strategije poboljšanja i inkluzije Roma u Srbiji, najavio je danas u Subotici predsednik Vladinog saveta za unapređenja položaja Roma Nenad Ivanišević.


On na skupu u organizaciji Edukativnog sentra Roma rekao da će Dekada Roma biti definisana na drugačiji način - njeno sedište biće u Sarajevu, a realizacija će teći kroz Pakt o stabilnosti Jugoistočne Evrope.

"Mislim da je to značajno za Romsku populaciju, jer su rezultati prošle dekade značajni i po broju upisanih studenata i đaka, i po onome što smo zajedno sa evropskom komisijom radili u izgradnji formalnih romskih naselja i rešavanju problema neformalnih romskih naselja", rekao je Ivanišević, koji je i državni sekretar u Ministarstvu rada, boračkih i socijalnih pitanja.


On je najavio da će narednih dana biti održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva građevine na osnovu inicijative Nacionalnog saveta Roma o legalizaciji neformalnih romskih naselja, u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji. "Cilj jeste da u novoj strategiji, koju ćemo započeti već sledeće nedelje, po prvi put šef radne grupe bude Rom. I upravo predsednik Nacionalnog saveta Vitomir Mihajlović biće predsednik Radne grupe za pisanje nove strategije jer smatramo da Romi najbolje znaju šta Romima treba", rekao je Ivanišević.


On je, s tim u vezi, najavio da će Vlada Srbije pružiti svu neophodnu podršku, Evropska unija angažovati eksperte, dok će "osnovnu definiciju potreba Roma morati da daju sami Romi".

"Ne treba da se daje iz kabineta, ni mog niti bilo čijeg drugog, nego prosto zajedno sa kolegama romske nacionalnosti da definišemo koje su to najbitnije potrebe i da to bude sastavni deo strategije i iz te strategije da proisteknu akcioni planovi", rekao je Ivanišević. On je dodao da će ti planovi biti realizovani i sredstvima iz evropskih fondova, te da je zbog toga bitno da potrebe Roma budu definisane "na najbolji mogući način".


RTV