Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
19Mar2015

Vlasti Kruševca sa predstavnicama Romkinja

Položaj Romkinja je veoma težak, jer su višestruko diskriminisana grupa, siromašna generacijama, rečeno je u četvrtak na sastanku s predstavnicima vlasti koji su u Kruševcu organizovale aktivistkinje udruženja "Romani cikna". 


"Postoje pomaci, ali je potrebno vreme da dodje do vidljivih i značajnih pomaka. Romi se sve više školuju, ali nema ih mnogo na mestima odlučivanja, nema ih mnogo zaposlenih", kazala je aktivistkinja Slavica Rakić. Govoreći o efektima koje su dali strateški dokumenti, kazala je da je cilj da se kroz Strategiju koja se na lokalnom nivou sada pravi za period do 2020. godine, što konkretnije predvide i planiraju aktivnosti koje će se odnositi na unapredjivanje položaja Roma.  Rakić je podsetila da Strategija mora da obuhvati romske devojčice, koje vrlo mlade napuštaju školovanje, iako im je neophodno za život. 


"Romani cikna" započela je projekat u okviru koga želi da ustanovi koliko ima romske dece od tri do 15 godina na teritoriji Kruševca i koliko ih se školuje. Po popisu iz 2011. godine, u Kruševcu živi oko 2.500 Roma, ali udruženje smatra da ih ima duvostruko više. 


Predstavnica Odeljenja Grada Kruševca za društvene delatnosti, Zorana Pavlović kazala je da će Strategija do 2020. godine biti uskoro završena i da će u centru pažnje biti obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje i stanovanje Roma. Ona je kazala da je cilj privlačenje investitora koji bi uložili u što više akcija i najavila izradu detaljnog plana regulacije za romsko naselje Panjevac, što će dalje omogućiti njegovo infrastrukturno sredjivanje i dalju izgradnju. 


Stanovnica naselja Panjevac Rozmarija Eminović kazala je da se tamošnji stanovnici "bukvalno dave u blatu", i da zbog toga često ne mogu ni da pošalju decu u školu. 

Skup je bio uoči "Meseca romsko-ženskog aktivizma" koji traje do 8. aprila, a na području Srbije je sprovodi 25 organizacija i inicijativa. 

Beta