Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
23Mar2015

Održan trening u Boru

U sklopu projekta "Inkluzija Roma i Romkinja u sektor bezbednosti republike Srbije" Policijske asocijacije Evropski policajci romske nacionalnosti,  u Policijskoj upravi u Boru održana je jednodnevna radionica. Cilj projekta je priprema za polaganje prijemnog ispita , a za posao policijskog službenika na području borskog i zaječarskog okruga zainteresovano je blizu 40 kandidata.

„Ja sam završio trogodišnju školu za kuvare. Ako uspem da položim prijemni i završim obuku biće mi čast meni kao Romu da budem policajac i nosim srpsku zastavu na ramenu“ - rekao je Ivan Antić iz Bora. U prošloj godini od 134 kandidata iz osam policijskih uprava samo dva su uspešno završila kvalifikacioni ispit.


„Čim smo ustanovili probleme kandidata romske nacionalnosti prilikom polaganja prijemnog ispita sačinili smo ovaj projekat sa ciljem da se budući kandidati pripreme za prijemni ispit“ - rekao je samostalni policijski inspektor,starešina u upravi granične policije Nenad Tairović.


„Tražimo one koji su spremni psihički i fizički da odgovore svim zahtevima policijskog posla“ - dodao je zamenik načelnika Centra za Osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici Miroslav Mijailović. „Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnu pažnju posvećuje radu policije sa manjinskim, marginalizovanim i socijalno ranjivim grupama u zaštiti njihovih prava, ali i prilikom prijema u policijsku službu“ - istakao je  Novak Vučinić, šef Odseka za rad policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova.


Prema projektu obuka kandidata romske nacionalnosti za prijemni ispit je besplatna. Kako bi se omogućila što veća geografska pokrivenost projekta, osim u Boru jednodnevne radionice su održane još u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Novom Sadu i Pirotu.


Radionica o pripremama za prijemni ispit, 23... by rtvbor


Ključni cilj projekta Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: Ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku” je povećanje zastupljenosti pripadnica i pripadnika romske populacije u policiji, kako bi se ojačalo poverenje ove populacije u rad MUP, bezbednost ove populacije, i povećao stepen zaposlenosti mladih Romkinja i Roma.

 
Projekat „Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti” Centar za istraživanje javnih politika sprovodi kao partner Policijske Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti”. Projekat podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u sklopu svog programa za unapređenje položaja i statusa romske populacije u Srbiji.

Medijski izvori: RTV Bor

Blic

Tanjug

TV Best

Radionici su prisustvovale i medijske kuće RTV Sezam, RTV Zaječar