Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
25Mar2015

Konferencija za medije povodom završetka projekta "Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti" 26. marta u Nišu

U Nišu će 26. marta biti održana konferencija za medije povodom završetka projekta "Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: Ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku". Na konferenciji koja će biti održana u Sali Policijske uprave Niš, sa početkom u 17h  govoriće se o važnosti ovog projekta za inkluziju romske populacije i važnosti njihovog većeg učešća u sastavu policijskih snaga u Srbiji.

Ključni cilj projekta je povećanje zastupljenosti pripadnica i pripadnika romske populacije u policiji, kako bi se ojačalo poverenje ove populacije u rad MUP, bezbednost ove populacije, i povećao stepen zaposlenosti mladih Romkinja i Roma. Nosilac projekta je, pre devet meseci osnovana, Policijska asocijacija „Evropski policajci Romske nacionalnosti”. Centar za istraživanje javnih politika je partner na projektu, koji je podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa za unapređenje položaja i statusa Roma u RS.  
Na konferenciji za medije govore:
• Nenad Tairović, predsednik Policijske asocijacije „Evropski policajci Romske nacionalnosti”,
• Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije,
• Predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije,
• Predstavnik Misije OEBS u Srbiji,
• Marina Tadić, istraživačica, Centar za istraživanje javnih politika.