Projekat: Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT
30Mar2015

Udžbenici ne diskriminišu LGBT, Labris tvrdi suprotno

U udžbenicima za školsku decu u Srbiji ne postoje tekstovi koji bi na bilo koji način diskriminisali pripadnike LGBT populacije, rečeno je danas na sastanku ministra prosvete Srđana Verbića sa ambasadorom Kraljevine Holandije Loranom Luisom Stokvisom. Ambasador Stokvis se interesovao za tekstove o LGBT populaciji u udžbenicima i za udžbenike na jezicima nacionalnih manjina, a ministar Verbić istakao je da su svi udžbenici koji su odobravani od 2009. godine usklađeni sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima i Standardima kvaliteta udžbenika. 
Usklađeni su i sa definicijom Svetske zdravstvene organizacije i zakonima koji regulišu prestupe i krivična dela, rečeno je na sastanku i navedeno da se pripadnici LGBT populacije definišu kao zdrave osobe. Međutim, mediji su pre nekoliko dana preneli izveštaj Labris organizacije, koja je pronašla da je u školskim udžbenicima na 19 mesta uočena diskriminacija LGBT populacije. 
 
U devet udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola čak na 19 mesta pronađen je sadržaj koji diskriminiše LGBT populaciju. U nekim od njih homoseksualnost se stavlja u isti kontekst kao i zoofilija i nekrofilija, upozorila je predstavnica Labrisa Jovanka Todorović.
Labris je, radi detaljne analize sadražaja u nastavnom materijalu, formirao radnu grupu koja je pregledala 26 udžbenika iz oblasti medicine, psihologije i biologije, a Todorović je rekla da je u nekoliko udžbenika homoseksualnost pogrešno definisana. U jednom udžbeniku homoseksulanost je definisana kao poremećaj hormona, a drastičniji primer je udžbenik iz psihologije gde je homoseksualnost deklarisana kao psihički poremećaj, a u rangu je sa zooofilijom i nekrofilijom, rekla je Todorović.
Tanjug