Projekat: Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji
30Mar2015

Regionalna saradnja ključna za sigurnost u jugoistočnoj Evropi

Regionalna saradnja na suzbijanju nelegalnog širenja malog i lakog naoružanja je nacin da se napreduje, saglasili su se predstavnici UNDP i zvaničnici EU na okruglom stolu koji je u Briselu organizovala kancelarija Centra za kontrolu malokalibarskog I lakog naoruzanja u Jugoistocnoj Evropi (UNDP/SEESAC).

Dogadjaj je  okupio ucesnike iz Evropske komisije, Evropske službe za spoljne poslove, Europola i Vlade Hrvatske kako bi razgovarali o aktuelnim naporima u borbi protiv pretnje od nezakonite proliferacije lakog naoružanja.

"Između 2007. i 2012. godine uspeli smo od građana prikupimo preko 2.515.000 kilograma eksploziva, 8000 komada oružja, 1000 komada eksplozivnih naprava i 3 miliona komada municije", rekla je Vesna Batistić Kos, pomoćnica ministra u Ministarstvu vanjskih I europskih  Republike Hrvatske. UNDP je Hrvatskoj pomogao da na području cele zemlje sprovede kampanju kako bi obavestila svoju javnost  o prikupljanju i uništavanju ilegalnog oružja.


Od 2002. godine, SEESAC je radio na jačanju bezbednosti i sigurnosti kroz regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi. Među najznačajnijim dostignućima su razvoj regionalnih standarda mikro-razoružanja (RMDS / G) koji uključuju operativne procedure, prakse i norme za kontrolu lakog naoružanja i služe kao osnova za Međunarodne standarde kontrole malokalibarskog oružja. SEESAC je u zemljama Jugoistočne Evrope podržao osnivanje nacionalnih Komisija  za malokalibarsko oružje i lako naoružanje, koje međusobo razmenjuju informacije i stručna iskustva; oni takođe koriste iste standarde za prijave i praćenje aktivnosti vezanih za lako naoružanje u svojim zemljama.


Proces Regionalne razmene informacija (RIEP)  u šest zemalja Jugoistočne Evrope - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji – pomogao je da one izgrade svoje kapacitete za razvoj i izvršavanje politike izvozne kontrole naoružanja. Godišnji zajednički Regionalni izveštaj o izvozu oružja, jedini takav regionalni izveštaj osim onog koji je izdala EU, pruža informacije o regionalnom izvozu oružja sa ciljem da poveća transparentnost u ovoj oblasti. Pored toga, regionalna Baza za Posredovanje pomaže zemljama u regionu Jugoistočne Evrope da budu što bolje informisani jer obavljaju svoj posao kontrole naoružanja.


"Postoje problemi koje svaka zemlja pojedinačno za sebe ne može rešiti, već ih treba rešavati na regionalnom nivou", rekla je Kerolajn Tilking (Carolin Thielking) iz Evropske službe za spoljne poslove (EEAS). EEAS podržava SEESAC od 2002., i zajedno doprinose sprovođenju Strategije EU za borbu protiv nezakonitog nagomilavanja i trgovine malim i lakim naoružanjem (SALW) i pripadajuće municije, usvojena 2005. godine od strane Evropskog saveta.


Kao oblast od posebnog interesa zbog blizine i mogućeg izvora nelegalnog oružja, . Jugoistočna Evropa je već neko vreme u fokusu kreatora EU politike, Ovaj region je razvio i sproveo inovativna rešenja za rešavanje ovog problema kroz razmenu informacija, transfer znanja i usklađivanje pristupa.

"Zajedno sa EU, bili smo u mogućnosti da smanjimo količinu neželjenog i viška lakog naoružanja i municije u regionu Zapadnog Balkana, i to oko 300.000 komada", rekao je Ivan Zveržhanovski, koordinator UNDP/SEESAC Kancelarije . "Zajednički rad i razmena informacija i znanja bili su presudni za postizanje ovog rezultata."

“Regionalna saradnja napreduje. Dosadašnji uspesi zemalja zapadnog Balkana u borbi protiv nelegalnog širenja lakog naoružanja mogu doprineti boljoj kontroli i smanjivanju velike rasprostranjenosti i zloupotrebe malog i lakog naoružanja, doprinoseći većoj stabilnosti, bezbednosti i razvoju u regionu Jugoistočne i Istočne Evrope”, rekao je Rastislav Vrbensky, Direktor Regionalne kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj za Evropu i Zajednicu nezavisnih država.

SEESAC je zajednicka inicijative Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)_i Regionalnog saveta za saradnju (RSS) koja pomaže pri jačanju kapaciteta nacionalnih I regionalnih zainteresovanih strana u kontroli  I smanjenju širenja I zloupotreba malog I lakog naoružanja I doprinosi jačanju stabilnosti, bezbednosti I razvoja Jugoistocne I Istocne Evrope.
EU podrška za SEESAC Projekat razoružanja i kontrole naoružanja u Jugoistočnoj Evropi - EUSAC, pod Odlukom Saveta br. 2013/730 / CFSP, osmišljena je i sprovodi se  u bliskoj saradnji sa nacionalnim partnerima putem regionalne saradnje, radeći na na pet međusobno povezanih aktivnosti: Povećana bezbednost zaliha kroz poboljšanje infrastrukture i razvoj kapaciteta; Smanjenje zaliha oružja i municije putem  uništavanja; Poboljšano obeležavanje, praćenje i registracija malog I lakog naoružanja  poboljšana regionalna saradnja na podizanju svesti, razmeni informacija i transferu znanja i sprovođenju kampanja za prikupljanje oružja I podizanja  svesti.

(Slika gore: Uništavanje oružja u Srbiji - Međunarodni posmatrači iz ambasada u Srbiji pregledaju oružje neposredno pre uništenja. SEESAC)

UNDP

PublicPolicySerbiaWeekly. Ukoliko ste zainteresovani da na srpskom i engleskom jeziku pratite teme iz sfere javne politike, pitanja koja se tiču Roma i manjinskih grupa, o LGBT populaciji i bezbednosti, Kliknite ovde.