Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
26Mar2015

Novi model stambenog zbrinjavanja Roma

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava govorila je danas u Palati Srbija na sastanku posvećenom predstavljanju aktivnosti u okviru realizacije Akcionog plana za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rim i Kijevo Grada Beograda, a kroz novi model stambenog zbrinjavanja Roma, kupovinom seoskih domaćinstava.

Ovo je prvi put da se u Srbiji sprovodi jedan ovakav program koji sadrži novi način stambenog zbrinjavanja Roma i Romkinja, navodi Paunović, i izražava nadu da će se ovakva praksa vremenom proširiti na celu teritoriju Republike Srbije.

Akcioni plan Grada Beograda je polazni dokument, kako navodi Paunović i odnosi se na 202 porodice u novoformiranim naseljima Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo. Njime su predviđena 3 modela za raseljavanje porodica i to: socijalno stanovanje, rekonstukcija postojeće imovine u vlasništvu porodica i kupovina seoskih domaćinstava. Ona dodaje da je kupovinom seoskih domaćinstava do sada zbrinuto 39 romskih porodica.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje se odnose na socijalnu inkluziju raseljenih porodica koje se realizuju u okviru projekta Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. Projekat sprovodi Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Takođe, sredstvima Delegacije Evropske unije u Srbiji, uz pomoć implementacionog partnera UNOPS-a, izvršena je kupovina seoskih domaćinstava, građevinskog materijala, bele tehnike i obezbeđeni su ekonomski grantovi.

Program je pokazatelj da su država i društvo spremni da rade na razvijanju multisektorske saradnje i stvaranju humanijeg modela zbrinjavanja porodica, izjavila je Paunović, naglasivši važnu ulogu nadležnih centara u podršci porodicama da se adaptiraju i integrišu u novoj sredini.

Ideja ovog sastanka bila je da se uspostavi kvalitetnija saradnja svih onih koji su nadležni za raseljavanje porodica, da se jasno odredi odgovornost svakog u procesu i omogući adekvatna podrška i pomoć raseljenim porodicama. Rana podrška je od ključnog značaja za socijalnu inkluziju raseljenih porodica u okviru Programa kupovine seoskih domaćinstava, ocenila je Paunović i zahvalila se resornom ministarstvu na spremnosti da pruži punu podršku da se Program seoskih domaćinstava realizuje na predviđen način.

Nenad Ivanišević, državni sekreatar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračaka i socijalna pitanja i predsednik Saveta za unapređivanje položaja Roma, pozvao je sve prisutne da zajednički u saradnji sa resornim ministarstvom i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava rade na pronalaženju rešenja za preseljene porodice. Sastanak su organizovali Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pored navedenih, na sastanku su učestvovali predsednik Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović, Jolanda San Hose šefica Prvog Sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavnici centara za socijalni rad i lokalnih samouprava na čijoj su teritoriji preseljene porodice, Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, implementacioni partneri, predstavnici UNOPS-a, Danskog Saveta za izbeglice i Misije OEBS u Srbiji.


Kancelarija za ljudska prava Republike Srbije