27Mar2015

Poseta albanske poverenice za zaštitu od diskriminacije

Poverenica za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije Irma Baraku i pomoćnica poverenice Ardiana Hala posetile su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Tokom dvodnevne posete, imale su priliku da se upaznaju sa radom Poverenika i u direktnom razgovoru sa poverenicom Nevenom Petrušić saznaju više o koracima i merama koji su do sada načinjeni u Srbiji u borbi protiv diskriminacije i zaštiti ravnopravnosti.

Albanska poverenica posebno se zanimala za položaj i nadležnosti poverenice za zaštitu ravnopravnosti, antidiskriminaciona zakonska rešenja koja je Srbija usvojila i primenu tih zakona u praksi. Takođe se detaljnije upoznala sa našim radom u Sektoru za zaštitu ravnopravnosti i Sektoru za unapređenje ravnopravnosti.

Zaposleni u Stručnoj službi Poverenika predstavili su naša iskustva u vezi sa postupanjima po pritužbama, a predstavnice albanskog poverenika za zaštitu od diskriminacije posebno su se interesovale za strateške parnice i testiranja diskriminacije. Takođe je bilo reči o proceduri izrade i podnošenja redovnih i posebnih izveštaja Skupštini Srbije, različitim projektnim aktivnostima i saradnji koju Poverenik ostvaruje sa drugim nezavisnim telima, državnim organima, nevladinim organizacijama, medijima i međunarodnim partnerima. Predstavnice albanske delegacije pokazale su naročito interesovanje za projekat „Ne ceni knjigu po koricama - Živa biblioteka" i iskazale spremnost da se ova jedinstvena metodologija za suzbijanje negativnih streotipa i predrasuda primenjuje i u njihovoj zemlji.

 

ravnopravnost.gov.rs