25Mar2015

Poseta nemačkih organizacija Pokrajinskom ombudsmanu: Položaj manjina - uvek aktuelno pitanje

Nakon prekjučerašnjeg razgovora sa ekspertskom misijom Evropske komisije, Aniko Muškinja Hajnrih i Eva Vukašinović, pokrajinska ombudsmanka i zamenica ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, razgovarale su juče i sa predstavnicima nevladinih organizacija iz SR Nemačke.

Aniko Muškinja Hajnrih je nevladine aktiviste iz Nemačke upoznala sa institucijom ombudsmana, njenom istorijom i institucionalizacijom u Vojvodini i Srbiji, a potom i sa organizacijom, strukturom, nadležnostima i radom pokrajinskog ombudsmana, dok je Eva Vukašinović u svom uvodnom izlaganju sagovornike iz Nemačke upoznala sa najvažnijim zakonima kojima se regulišu prava manjina, pojmom i načinom rada nacionalnih saveta i problemima sa kojima se manjine suočavaju u ostvarivanju svojih prava.  

Predstavnici nevladinih organizacija iz Nemačke pokazali su interesovanje za političko organizovanje manjina, nacionalne savete i Savez jevrejskih opština, postavljanje višejezičnih tabli na institucijama i javnim ustanovama,obrazovanje na manjinskim jezicima, kao iučenje srpskog jezika kao nematernjeg.

 

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman