Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
29Mar2015

Predstavnicima Evropske komisije predočeno: Deklarativno poboljšanje položaja manjina

Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinskaombudsmanka i  Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, razgovarale su juče sa Rajnerom Hofmanom, od strane Evropske komisije angažovanim ekspertom za nacionalne manjine, i njegovim saradnicima o položaju i problemima sa kojima se u ostvarivanju svojih prava suočavaju pripadnici nacionalnih manjina.

Sagovornice gospodina Hofmana ukazale su na to da je najveći problem u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina deklarativno, a ne suštinsko postojanje volje da se radi na njihovom unapređenju. Potrebno je obezbediti uslove za to da se prava po osnovu nacionalne pripadnosti mogu ostvarivati na takav način da to znači i unapređenje kvaliteta svakodnevnog života svih građanki i građana AP Vojvodine, odnosno Republike Srbije.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman