Projekat: Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji
03Apr2015

EU i SEESAC pomažu Srbiji u borbi protiv ilegalnog oružja

Nelegalna trgovina i posedovanje malokalibarskog i lakog oružja (SALW) je na Zapadnom Balkanu uopšte, ali i u Srbiji konkretno, ozbiljan problem koji podstiče kriminal te predstavlja veliku prepreku bezbednosti i ostvarivanju dugoročnog ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. U prilog ovome govori i procena da samo u Srbiji cirkuliše od 200.000 do 900.000 komada nelegalnog oružja.

Skupština Srbije je 20. februara usvojila novi i dugoočekivani Zakon o oružju i municiji, kao i odluku o pokretanju tromesečne kampanje za legalizaciju koja je pokrenuta 4. marta a čiji je završetak planiran za 4. jun 2015. Kampanja podstiče predaju i podnošenje zahteva za registraciju oružja nadležnima a cilj joj je da se količina ilegalnog oružja smanji.

Evropska unija pozdravlja i podržava napore koje je srpska vlada preduzela kako bi rešila ovaj problem, kako u vidu usvajanja Zakona o oružju i municiji tako i u vidu kampanje koja je naknadno pokrenuta. Osim toga, Evropska unija podržava i sprovođenje kampanje za legalizaciju sredstvima koja su u svrhu podrške aktivnostima SEESAC-a obezbeđena Odlukom Saveta EU.

Predaja i registracija oružja jesu najefikasniji mehanizmi za smanjenje količine ilegalnog oružja, rekla je medijima načelnica Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, Zorica Lončar-Kasalica. Vlasnici mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj stanici pri čemu od njih neće biti tražen dokaz o poreklu niti naplaćena novčana kazna zbog neovlašćene kupovine i držanja oružja, objasnila je Kasalica.

„Od početka kampanje za legalizaciju, predato je 619 komada oružja, uključujući i ‘raketni bacač za jednokratnu upotrebu’ kao i 137 bombi i eksplozivnih naprava”, naglasila je Lončar-Kasalica govoreći o rezultatima postignutim tokom prve tri nedelje kampanje. Tokom ovog perioda je predato i 15.879 komada municije što je znatno više od 11.566 sakupljenih tokom trajanje čitave kampanje 2007. godine, dodaje Lončar-Kasalica. Policiji je podneto i 385 zahteva za registraciju oružja, rekla je.

Susedne zemlje su imala slična iskustva i u njima su u toku slični procesi. Amnestija za dobrovoljnu predaju oružja je zajedno sa kampanjom za predaju oružja „Biraj život bez oružja” bila na snazi u Bosni i Hercegovini tokom 2014. Kampanja je rezultirala predajom preko 11.000 komada malokalibarskog i lakog oružja i njihovih delova. EU je kroz SEESAC podržala sprovođenje ove kampanje. Amnestija za dobrovoljnu predaju oružja, zajedno sa nekoliko kampanja, u Hrvatskoj traje od 2007. EU je od maja 2010. do decembra 2011. preko SEESAC-a podržala kampanju „Manje oružja, manje tragedija” tokom koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske prikupilo 1.753 komada legalnog i nelegalnog oružja, 16,368 komada nelegalnog rasprskavajućeg oružja, 818,153 komada municije te 620 kilograma eksploziva. Crna Gora je 27. februara usvojila Zakon o oružju kojim je predviđeno pokretanje dvogodišnje kampanje za legalizaciju. EU će kroz SEESAC dati podršku kampanji od sredine maja od kraja decembra 2015.

„Od 2002 smo, uz podršku EU, uspeli da smanjimo količinu neželjenog i prekomernog lakog oružja i municije u regionu Zapadnog Balkana za otprilike 300.000 komada”, rekao je Ivan Zverzhanovski, koordinator inicijative SEESAC. „Zajednička saradnja i razmena informacija i znanja bili su ključni za postizanje ovog rezultata.”

Napori koje srpska vlada preduzima u rešavanju ovog problema, između ostalog usvajanjem Zakona o oružju i municiji, pozdravljeni su u Skupštini koja je Zakon usvojila jednoglasno. Ovo pitanje, međutim, zahteva bolju stratešku pripremu.

„Odluka Skupštine da se kampanja pokrene pre nego što je prvobitno planirano, Ministarstvu unutrašnjih poslova nije ostavila dovoljno vremena za širenje neophodnih informacija i slanje jasnih poruka”, primećuje Svetlana Đurđević-Lukić, stručnjak za bezbednosna pitanja iz civilnog društva.

Posledice nelegalnog cirkulisanja malokalibarskog i lakog oružja se osećaju i van granica Srbije, širom Evrope. Uzevši ozbiljnost problema u obzir, EU poziva na dugoročni, strateški i celoviti pristup u rešavanju ovog pitanja. Usvajanje novog Zakona, kao i novi pristup ovom problemu od strane MUP-a, mogu se iskoristiti kao dodatna podrška radu Komisije za malokalibarsko i lako naoružanje, u čijem sklopu se nalaze sva nadležna ministarstva i institucije, čime bi se obezbedio preko potrebni multisektorski, sveobuhvatni pristup problemu. Osim toga, ovako složeno pitanje svakako zahteva dugoročnu pažnju. EU zato podržava produžetak aktuelne kampanje za legalizaciju kojoj će prethoditi strateški pažljivija priprema.


Izvor: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

CENTAR priprema analizu podataka o incidentima vezanim za zloupotrebe oružja u Srbiji, stavovima građana o posedovanju i nošenju oružja, kao i komentare o viđenom oružju koje su građani unosili na platformu Oružje na meti. Ova analiza se radi za Regionalni centar za pešadijsko oružje u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi (SEESAC) pri Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji je uspostavio ovu platformu 2012. godine. Podaci su posebno važni u kontekstu Zakona o oružju i municiji koji je donet 20. februara, a na osnovu koga je počela predaja odnosno legalizacija oružja i eksplozivnih naprava koji građani ilegalno poseduju.