Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
03Apr2015

Sastanak regionalnog projektnog tima u Beogradu

U okviru regionalnog projekta “Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja”, u Beogradu je 2. i 3. aprila održan sastanak projektnog tima.

Projekat  se sprovodi u okviru RRPP uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Glavni partner na projektu je  Udruženje agroekonomista Republike Makedonije (AAEM), dok su ko-partneri CENTAR i individualni istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Na sastanku projektnog tima su razmotreni konačni nalazi istraživanja, kao i konačna struktura i sadržina monografije koja će biti završni rezultat projekta. Takođe, članovi projektnog tima su izvestili na kojim naučnim konferencijama će biti prezentovani radovi koji će predstaviti rezultate projekta i u kojim naučnim časopisima će oni biti objavljeni.

 

Članovi regionalnog projektnog tima su na sastanku u Beogradu utvrdili i jednoobrazan pristup u pripremi nacionalnih predloga prakticne politike koji će biti predstavljeni relevatnim akterima u državama koje su obuhvaćene projektom (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija).