Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
08Apr2015

Stefanović: Integrisati pripadnike romske manjine u MUP

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovarao je sa predstavnicima Policijske asocijacije ''Evropski policajci romske nacionalnosti". Oni su, kako navodi TANJUG, razgovarali o integraciji pripadnika romske nacionalne manjine u Ministarstvo unutrašnjih poslova.

 
"Želimo da podstaknemo mlade Romkinje i Rome da konkurišu za rad u policiji i pružimo im odgovarajuću podršku i orijentacione obuke za uspešnije polaganje prijemnih testova prilikom konkurisanja za prijem u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici", rekao je ministar policije, a saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. 
 
Povodom Svetskog dana Roma, Stefanović je podsetio da MUP u saradnji sa Policijskom asocijacijom ''Evropski policajci romske nacionalnosti", uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, sprovodi projekat "Inkluzija Romkinja i Roma u Sektor bezbednosti - ka većoj polaznosti na osnovnu policijsku obuku". 
 
Stefanović je istakao da ovim projektom Ministarstvo želi da ublaži sve otežavajuće faktore i svim kandidatima omogući ravnopravne uslove za osnovnu policijsku obuku.
 
Izvor: MUP SrbijeTanjug
 
Centar je partnerska organizacija Policijskoj asocijaciji u sprovodjenju projekta "Inkluzja Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku"