Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om

U skladu sa svojim programskim opredeljenjem da aktivno doprinosi unapređenju ljudske bezbednosti građana Srbije, Centar za istraživanje javnih politika uključio se u monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om u pogledu ljudske dimenzije OEBS.

Ljudska dimenzija odnosi se na šire shvatanje bezbednosti u okviru OEBS, koje uključuje i zaštitu i promociju ljudskih prava i demokratskih normi.

CENTAR je bio među pet NVO odabranih za učešće na nedavno održanoj Paralelnoj OEBS konferenciji civilnog društva kada su predstavljeni problemi u ovom domenu kada je Srbija u pitanju, na koje posebno treba obratiti pažnju tokom predsedavanja. Kao ključna pitanja za nevladin sektor prepoznati su diskriminacija, zaštita boraca za ljudska prava, posebno prava LGBT populacije, položaj nacionalnih manjina, kao i sloboda medija i sloboda izražavanja, a na osnovu diskusije.

CENTAR je potpisnik Memoranduma o saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava, YUCOM, Fondom za humanitarno pravo i Forumom za etničke odnose, kojim se utvrđuje zajedničko delovanje tokom srpskog predsedavanja OEBS-om, uključujući izveštavanje o oblastima odabranim za samoprocenu poštovanja preporuka OEBS u Srbiji. Ove organizacije obavezale su se da redovno i temeljno prate ključne oblasti i zagovaraju poboljšanja tokom 2015. CENTAR će posebno pratiti slobodu izražavanja i probleme položaja Roma. 

Cilj ove šire mreže je da, kroz saradnju u okviru predstojećeg predsedavanja, kako sa domaćim strukturama, tako i sa OEBS-om, utiče na rešavanje pitanja koja su identifikovana kao prioriteti tokom predsedavanja, kao i da iskoristi mogućnost, koju pruža vođenje Organizacije, za primenu obaveza iz ljudske dimenzije OEBS u Srbiji. Članovi koalicije nadaju se da će NVO iz Srbije imati priliku da doprinesu procesu samoevaluacije primene ovih obaveza i preporuka koji je trenutno u pripremi.

Predsednica CENTRA Svetlana Đurđević-Lukić govorila je o slobodi izražavanja tokom Paralelne konferencije, koju je početkom decembra 2014. u Bazelu organizovala organizacija Civic Solidarity Platform, u saradnji sa Swiss Peace Foundation, i uz podršku Švajcarskog predsedavanja OEBS.

CENTAR se takođe uključio i u aktivnosti organizovane povodom jednog od prioriteta OEBS-a tokom predsedavanja Srbije – mladih, i to kroz radionice pod nazivom „OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi“, sprovedene u Beogradu i Novom Sadu u okviru projekta KOMS i u saradnji sa Inicijativom za društvenu odgovornost. Istraživačica CENTRA, Marina Tadić bila je i u studijskoj poseti Beču tokom koje je prisustvovala radu Stalnog saveta OEBS i imala priliku da poseti Stalnu misiju Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama.

Aktivnosti:

Prva konferencija za štampu Centra tokom predsedavanja Srbije OEBS-om 16. aprila

Zabrinjavaju trendovi u oblasti poštovanja ljudskih prava upozoreno na na prvoj konferenciji za štampu Centra tokom predsedavanja Srbije OEBS-om . 

Svetlana Đurđević-Lukić, direktorka Centra za istraživanje javnih politika, moderirala je prvi panel o pravu na pristup informacijama kao javnom dobru u okviru Konferencije "Sloboda izražavanja, medijske slobode i (auto)cenzura u zemljama OEBS" koji je organizovao Helsinški odbor, vodeća organizacija u koaliciji za monitoring srpskog predsedavanja OEBS, a u kojoj su Centar za istraživanje javnih politika, YUCOM, Forum za etničke odnose i Fond za humanitarno pravo. 

Direktorka CENTRA govorila je o problemima medijskih sloboda na panelu u okviru najveće konferencije ljudskih prava OSCE/ODIHR u Varšavi 

Na najvećoj konferenciji o ljudskim pravima OSCE, ambasador Srbije u OEBS Vuk Žugić, direktor Instituta društvenih nauka (IDN) dr Goran Bašić, direktorka CENTRA Svetlana Đurđević-Lukić ispred koalicije organizacija civilnog društva za monitoring srpskog predsedavanja OEBS, i predstavnica kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti govorili su o procesu samoevaluacije Srbije u pogledu sopstvenog poštovanja obaveza u okviru ljudske dimenzije OEBS, tokom predsedavanja OEBS

Saopštenje Koordinacionog odbora OCD za monitoring predsedavanja OEBS, u vezi sa slobodom okupljanja jer zakon, odlukom Ustavnog suda Srbije, prestaje da važi. Izvode iz saopštenja su preneli Blic, Tanjug, Danas, RTV, Reporter, Krstarica, Pressonline, PolitikaParagraf RS

Na najvećoj godišnjoj konferenciji OEBS-a o ljudskim pravima i demokratiji nevladine organizacije izrazile zabrinutost zbog smanjivanja prostora za delovanja civilnog društva - izveštaj 

Centar organizovao konferenciju za štampu o predstavljanju izveštaja o ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti ljudske dimenzije OEBS 27. novembra

Sažetak o problemima položaja Roma u Srbiji u kontekstu OEBS predsedavanja

Direktorka Centra u emisiji ‘’Novinarenje’’ Radio Beograda govorila je o predstojećoj Paralelnoj konferenciji civilnog društva

Održana Paralelna konferencija civilnog društva 1. i 2. decembar 2015. 

Objavljen rad istraživačica Centra na temu "Učešće civilnog društva u ljudskoj dimenziji OEBS-a" u novom Zborniku "40 godina od Helsinkija"

Centrov doprinos proceni ispunjavanja obaveza preuzetih u okviru OEBS: Položaj Roma u Srbiji