Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti

Projekat „Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti” omogućio je izgradnju znanja o demokratskoj kontroli sektora i direktnu komunikaciju mladih, lokalnih vlasti i narodnih poslanika. CENTAR je kroz projekat dao doprinos jačanju saradnje između države i civilnog društva u prepoznavanju ključnih problema (ljudske) bezbednosti na lokalnom nivou sa kojima se suočavaju mladi, kao i ka promovisanju učešća mladih u reformi sektora bezbednosti, posebno u demokratskoj kontroli ovog sektora. Takođe, tim CENTRA ponudio je preporuke za jačanje participacije mladih i njihovog poverenja u institucije, posebno kada je sektor bezbednosti u pitanju.

Mladi i njihov položaj postavljeni su za jedan od prioriteta predsedavanja Srbije OEBS-om. Mladi u Srbiji, kao društvena grupa koja predstavlja oko 20% stanovništva, suočavaju se sa mnogobrojnim izazovima, od siromaštva, problema u obrazovanju i na tržištu rada, do diskriminacije, (ne)bezbednosti na internetu i isključenosti iz procesa donošenja odluka. Problemi ljudske bezbednosti sa kojima se mladi suočavaju u svojim lokalnim sredinama ostaju bez adekvatnog odgovora od strane donosilaca odluka. Usled toga društvena apatija i nepoverenje u institucije vrlo su rašireni među mladim muškarcima i ženama u Srbiji. Pri tome mladi značajno veće povrenje ukazuju institucijama sektora bezbednosti nego prema radu političkih parija i Narodne skupštine.

U sistemu demokratske kontrole sektora bezbednosti parlamenti imaju posebno značajnu ulogu s obzirom da se očekuje da deluju kao most između građana i njihovih potreba i politika formulisanih da odgovore na te potrebe. Kako izborni sistem u Srbiji ne povezuje narodne poslanike direktno sa lokalnom glasačkom bazom, postoji potreba da poslanici dobiju uvid u lokalne probleme neposredno od zainteresovanih društvenih grupa, predstavnika nevladinog sektora, tela lokalne samouprave. S druge strane, među mladima postoji interes za sektor bezbednosti, ali ne i dovoljno znanja o njemu, a naročito ne o demokratskoj kontroli.

Projekat je obuhvatio rad sa mladima koji stiču glasačko pravo i aktivistima lokalnih NVO u tri lokalne zajednice i treba da omogući mladima i lokalnim akterima da prenesu svoje bezbednosne potrebe direktno predstavnicima zakonodavne vlasti.

Tri radionice održane u PožarevcuČačku i Zrenjaninu, pokazuju da se mladi ljudi suočavaju sa širokom lepezom izazova koji se mogu podvesti pod koncept ljudske bezbednosti. Mladi u Požarevcu su na radionici Centra kao glavne rizike po svoju bezbednost naveli siromaštvo, politizaciju, korupciju, raširenost upotrebe alkohola i droga, ali i rizike u saobraćaju i mogućnosti zloupotrebe ličnih podataka, dok su njihovi vršnjaci u Čačku u prvi plan istakli nedostatak kulturnih i ostalih sadržaja, kao i činjenicu da je ova društvena grupa vrlo retko na agendi lokalnih vlasti, što sve utiče i na njihovu bezbednost. U Zrenjaninu su kao ključni problemi bezbednosti prepoznati problemi ekološke (vodosnadbevanje i loš kvalitet vode, veliko zagađenje) i ekonomske bezbednosti (veliki broj nezaposlenih i firmi u stečaju).

Centar za istraživanje javnih politika sproveo je ovaj projekat uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. 

 

 Nalazi projekta


 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti: 

Prva radionica u Požarevcu 4. april 

Druga radionica u Čačku 18.april

Ozonpress o Projektu Centra

Treća radionica u Zrenjaninu 27.aprila

Rezultati prve ankete mladih

Najavu Okruglog stola u Čačku 14. maja su preneli OzonPressDženarika.netRTV Galaksija i 032info.net

Izveštaje sa okruglog stola u Čačku je preneo: RTVRTV Galaksija,032info.netTV Telemark,Glas zapadne SrbijeTanjug i Čačanski glas

Saopštenje sa okruglog stola u Čačku 14. maj 2015

Najava okruglog stola u Zrenjaninu 27.05.2015

Izveštaj sa okruglog stola u Zrenjaninu 29.05.2015

Rezultati druge ankete

Izvestaj sa okruglog stola u Pozarevcu preneli su: Radio Boom 93 iz PožarevcaHit Radiosajt grada PožarevcaTV DugaTV ViminacijumeBranicevo

Konferencija "Podrška organizacijama civilnog društva u učešću u reformi sektora bezbednosti" u Nišu 8.-10. oktobar 2015.

Izveštaj sa okruglog stola u Zrenjaninu 02. novembra

Preporuke sa okruglog stola u Zrenjaninu 02. novembra 2015. 

Okrugli sto o nalazima Jelene Radoman o sprovođenju projekata koje je OEBS podržao u oblasti reformi sektora bezbednosti.

O bezbednosti mladih i vršnjačkom nasilju u Srbiji govorila je istraživačica Centra Marina Tadić u okviru serijala Ekonews o terorizmu i ekstremizmu u regionu (u trećoj epizodi od 23:22 do 26:27). Emisije su dostpune na sledećem sajtu: http://www.kcmedia.rs/nasilni-ekstremizam-i-terorizam.php