Mapiranje podstandardnih romskih naselja u Beogradu: Ka boljem povezivanju politika stambenog i socijalnog uključivanja

Studija "Mapiranje podstandardnih romskih naselja u Beogradu: Ka boljem povezivanju politika stambenog i socijalnog uključivanja" je nastala u okviru podrške koju Gradu Beogradu kao političkom partneru pruža Nemačka razvojna saradnja u Srbiji, koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kroz individualnu meru „Pristupi integrisanog gradskog razvoja za inkluziju Roma i Romkinja“, a koja ima za cilj da dalje razvija pristupe integrisanog gradskog razvoja za inkluziju Roma i Romkinja, a koja ima za cilj da dalje razvija pristupe integrisanog gradskog razvoja za inkluziju Roma i Romkinja.
Cilj studije je da pruži preliminarni pregled karakteristika podstandardnih romskih naselja na teritoriji Grada Beograda u sklada sa pet prioritetnih oblasti – stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita – koje obuhvata Nacionalna strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine, a koja predstavlja polazni dokument za definisanje lokalnih akcionih planova na nivou gradova, gradskih opština i opština.