Od mita do istine: Da li su Ukrajina, Rumunija i Srbija najveći snabdevači radne snage iz Evrope na globalnim digitalnim platformama?

Autor: Ljubivoje Radonjić

preuzmi publikaciju

Ka rešavanju problema oporezivanja frilensera

Drugi pogled na poreski i radni tretman frilensera u Srbiji

preuzmi publikaciju

Preliminarna procena efekata Covid19 na platformski rad u Srbiji

Gigmetar specijalni izveštaj, jun 2020. Autori: Tim Centra

preuzmi publikaciju

Konkurentnost privrede Srbije u kontekstu nove globalne ekonomije: prilike i rizici

Pozicioni papir, Konferencija "Budućnost rada - Budućnost je sada" 2018, Autori: Kori Udovički, Pavle Medić i Sonja Avlijaš

preuzmi publikaciju

Rodna nit digitalnog preduzetništva: Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja

Predlog javne politike Autori: Branka Anđelković, Tanja Jakobi i Maja Kovač

preuzmi publikaciju

Predvodnici promena na tržištu rada: prototipovi dostojanstvenog rada za Srbiju u digitalnom dobu

Zbornik radova, Autori: Branka Andjelkovic, Maja Kovac, Tanja Jakobi, Senad Jasarevic, Darko Bozicic, Jelena Sapic

preuzmi publikaciju

Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?

Prvo istraživanje u Srbiji koje se bavi profilima radnika na digitalnim platformama. Autorke: Branka Anđelković, Jelena Šapić, Milica Skočajić

preuzmi publikaciju

Perspektive Srbije u ekonomiji zasnovanoj na znanju

Za izgradnju KBE potrebna je promena institucionalnog okvira i uključivanje širokog kruga aktera iz sektora obrazovanja, privrede i civilnog društva u proces transformacije. Autor: Vladan Ivanović

preuzmi publikaciju

Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

MOR i CENTAR su preveli publikaciju o udruživanju radnika u ekonomiji honorarnih poslova i u platformskoj ekonomiji.

preuzmi publikaciju

Obrazovanje za budućnost: ka novim javnim politikama

Investiranje u razvoj ljudskog kapitala kroz unapređivanje nivoa obrazovanja jedan je od nosećih elemenata društvenog i ekonomskog razvoja zasnovanog na znanju. Autor: Ivana Aleksić

preuzmi publikaciju

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

preuzmi publikaciju