Zašto je za platformske radnike u Srbiji važna Direktiva 2019/1152 o transparentnim i predvidivim uslovima rada?

Autori: prof dr Senad Jašarević, Darko Božičić LL.M

preuzmi publikaciju

Ka rešavanju problema oporezivanja frilensera

Drugi pogled na poreski i radni tretman frilensera u Srbiji

preuzmi publikaciju

Od mita do istine: Da li su Ukrajina, Rumunija i Srbija najveći snabdevači radne snage iz Evrope na globalnim digitalnim platformama?

Autor: Ljubivoje Radonjić

preuzmi publikaciju

Skilled professionals and precarious replaceable labor

Exploring the career prospects of Serbian freelancers, Slobodan Golušin, 2020.

preuzmi publikaciju

Pakleni vozači:Ima li dostojanstvenog rada na digitalnim platformama za dostavu i prevoz putnika u Srbiji

Autori: Branka Anđelkovic, Tanja Jakobi, Maja Kovač i Slobodan Golušin, 2020.

preuzmi publikaciju

Koliko ima digitalnih radnika u Srbiji? Prva nacionalna procena populacije radnika na globalnim onlajn platformama

Autori: Petar Čolović, Branka Anđelković, Tanja Jakobi, Članovi istraživačkog tima: Zoran Kalinić, Vladan Ivanović, Ljubivoje Radonjić

preuzmi publikaciju

Uspon mobilnih aplikacija za dostavu hrane i prevoz putnika: Slučaj Srbije

Centar, 2020

preuzmi publikaciju

Preliminarna procena efekata Covid19 na platformski rad u Srbiji

Gigmetar specijalni izveštaj, jun 2020. Autori: Tim Centra

preuzmi publikaciju

Da li su gig radnice imune na kovid 19?

Iako je pandemija uslovila promenu tražnje za profesijama na onlajn globalnim platformama, naša “analiza preživljavanja” pokazala je da su žene gig radnice bile uspešne koliko i muškarci

preuzmi publikaciju

Kontakt centri u Srbiji: perspektive za dostojanstveni rad

Da li da ostanem ili da odem? Da li su kontakt centri i zajednički uslužni centri dobar karijerni izbor za stručnu radnu snagu u Srbiji. Tanja Jakobi, Ljubivoje Radonjić, 2020

preuzmi publikaciju

Comparative report call center/BPO sector in Albania, Kosovo and Serbia

This comparative report was prepared as a part of the regional project “Decent work in the digital era: do call centre workers in the Western Balkan know whom to call?”

preuzmi publikaciju

Decent or Not? The Socio-Economic Position and Status of Global Platform Digital Workers from Serbia

by Andjelkovic B, Jakobi T and Kovac M in the new ETF publication "Changing skills for a changing world"

preuzmi publikaciju

Konkurentnost privrede Srbije u kontekstu nove globalne ekonomije: prilike i rizici

Pozicioni papir, Konferencija "Budućnost rada - Budućnost je sada" 2018, Autori: Kori Udovički, Pavle Medić i Sonja Avlijaš

preuzmi publikaciju

Rodna nit digitalnog preduzetništva: Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja

Predlog javne politike Autori: Branka Anđelković, Tanja Jakobi i Maja Kovač

preuzmi publikaciju

Predvodnici promena na tržištu rada: prototipovi dostojanstvenog rada za Srbiju u digitalnom dobu

Zbornik radova, Autori: Branka Andjelkovic, Maja Kovac, Tanja Jakobi, Senad Jasarevic, Darko Bozicic, Jelena Sapic

preuzmi publikaciju

Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?

Prvo istraživanje u Srbiji koje se bavi profilima radnika na digitalnim platformama. Autorke: Branka Anđelković, Jelena Šapić, Milica Skočajić

preuzmi publikaciju

Perspektive Srbije u ekonomiji zasnovanoj na znanju

Za izgradnju KBE potrebna je promena institucionalnog okvira i uključivanje širokog kruga aktera iz sektora obrazovanja, privrede i civilnog društva u proces transformacije. Autor: Vladan Ivanović

preuzmi publikaciju

Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

MOR i CENTAR su preveli publikaciju o udruživanju radnika u ekonomiji honorarnih poslova i u platformskoj ekonomiji.

preuzmi publikaciju

Obrazovanje za budućnost: ka novim javnim politikama

Investiranje u razvoj ljudskog kapitala kroz unapređivanje nivoa obrazovanja jedan je od nosećih elemenata društvenog i ekonomskog razvoja zasnovanog na znanju. Autor: Ivana Aleksić

preuzmi publikaciju

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

preuzmi publikaciju