Projekat: Koliko ima frilensera u Srbiji?
02Jun2021

Prvo istraživanje o broju digitalnih radnika u Srbiji koji rade na globalnim platformama

Da li u Srbiji zaista ima 100.000 digitalnih radnika koji rade na globalnim platformama ili je to urbani mit? Imamo odgovor koji bi smo hteli da podelimo sa vama.

Brojni evropski istraživači i nezavisni think tenkovi bavili su se pokušajima da procene broj gig radnika, ponekad samo onih koji rade preko globalnih digitalnih platformi poput „Upwork“, „Freelancer“, „Guru“ i desetinama jezičkih platformi, ili i onih drugih koji posao obavljaju preko mobilnih aplikacija za dostavu hrane i prevoz putnika. Istovremeno, pojedini državni statistički zavodi takođe su koristili mogućnost da u ankete o radnoj snazi ili upotrebi interneta u domaćinstvima uvedu specifična pitanja posvećena ovom tipu rada.

Dobro smo promislili o svim ovim iskustvima, a onda odlučili a razvijemo svoj nezavistan metod merenja.

Šta smo tačno uradili i kako?

  1. Predstavićemo Vam rezultate merenja broja digitalnih radnika u Srbiji koji rade na globalnim platformama
  2. Obeležićemo prvu godinu „Gigmetra“ CENTROVOG inovativnog instrumenta koji opisuje digitalnu geografiju Srbije i zemalja u regionu kad su u pitanju zarade,  profesije  i rod digitalnih radnika.iz ovih zemalja.   Takođe i veoma bitno: rezultati Gigmetra su nam bili od velike pomoći u kreiranju našeg jedinstvenog pristupa u brojanju gig radnika u Srbiji