Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
04May2015

Mladi u anketi Centra: Najčešće se osećamo nebezbednim

Na pitanje „Da li se osećate bezbedno u mestu u kome živite?“ više od dve trećine mladih uzrasta od 15 do 29 godina (77,5%), koji su učestvovali u anketi Centra, odgovorilo je da se ponekad ili gotovo uvek oseća nebezbedno. U prvoj od tri ankete koja je deo projekta Centra „Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti“ mladim ljudima smo dali mogućnost da daju tri odgovora – da se osećaju bezbedno, da se povremeno ne osećaju bezbedno („kako kad“) i da se uopšte ne osećaju bezbedno. Ovaj prvi odgovor izabralo je 22,54 % ispitanika što je za 5,64 procentnih poena manje od onih drugih koji su izabrali opciju da se uopšte ne osećaju bezbedno – takvih je bilo 28,18 %. Najveći broj mladih 49, 32 % izabrao je odgovor – „kako kad“.

Imajući u vidu brojne razloge zbog kojih se mladi ljudi mogu povremeno ili stalno osećati nebezbednim, ovakvi odgovori ne iznenađuju.

Iako su samo blic uvid u stavove mladih o sopstvenoj bezbednosti, rezultati ankete Centra potvrđuju polaznu tezu s kojoj smo započeli ovaj projekat - da se mladi u Srbiji, kao društvena grupa koja predstavlja oko 20% stanovništva - suočavaju se sa mnogobrojnim izazovima, od siromaštva, problema u obrazovanju i na tržištu rada, do diskriminacije, (ne)bezbednosti na internetu i isključenosti iz procesa donošenja odluka. 

Zanimljivo je navesti neke od razlika u odgovorima, i na nivou starosnih grupa i na nivou područja sa kojih su anketirani. U našoj anketi ispitanici su bili podeljeni u tri starosne grupe od 15 do 19 godina, od 20 do 24 i od 25 do 29 godina, i na četiri regiona: Vojvodina, Beograd, Južna i Istočna Srbija i Šumadija i Zapadna Srbija.

U Beogradu odgovore koji su na dva suprotna pola – bezbedno i nebezbedno bira po 20% od ispitanika u dobu od 15 do 19 godina, dok u uzrastu od 20 do 24 godine, prvi odgovor bira 46% a drugi 15%. U najstarijoj starosnoj grupi samo samo 5% ispitanika izabralo je odgovor “bezbedno” a njih 26% odgovorili su da se osećaju nebezbedno. U Beogradu ispitanici/ce u sve tri starosne grupe u najvećem procentu odgovaraju da se povremeno osećaju nebezbednim (u dobu od 15 do 19 godina takvih je 60%, u dobu od 19 do 24 godine 38% i u dobu od 25 do 29 godina 68%).

U Vojvodini najveći broj ispitanika u svim starosnim grupama smatra da se povremeno oseća nebezbedno, ( 75%, 50% i 40% respektivno) a interesantno je da odgovor bezbedno nije izabrao nijedan ispitanik/ca u najmlađoj grupi dok je takvih u grupi od 19 do 24 godine 25% i u najstarijoj starosnoj grupi 20%. Nebezbednim se oseća po jedna četvrtina ispitanika u prve dve grupe dok u trećoj odgovor nebezbedno bira 40% ispitanika.

U Južnoj i Istočnoj Srbiji slika izgleda sasvim drugačije – ovde najmlađi ispitanici i posebno oni između 19 i 24 godine smatraju da su bezbedni (100% prvih i 67% drugih), dok u dobu od 25 do 29 godina nema nijednog ispitanika koji je izabrao ovaj odgovor. Povremeno nebezbednim se smatra 17% ispitanika u grupi od 19 do 24 godina i 67% onih od 25 do 29 godina. Nebezbednim se smatra 17% mladih u godinama od 19 do 27 i 33% u najstarijoj grupaciji.

U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji odgovor „nebezbedno“ dominantno biraju najmlađi i oni u dobu od 19 do 24 godine  (80% i 100%), dok je u najstarijoj grupaciji samo jedna petina ispitanika dala takav odgovor. Odgovor “povremeno nebezbedan” bira jedna petina mladih u najmlađem uzrastu i 60% najstarijih. Samo u ovoj najstarijoj grupi u 20% slučajeva ispitanici su odgovorili da se osećaju bezbednim.