Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
15May2015

Istraživanje i okrugli sto Centra ocenjeni kao dobar korak u pravcu jačanja bezbednosti mladih

Mlade u Čačku posebno pogađa veliki stepen nezaposlenosti, nedostatak kulturnih i sportskih sadržaja za mlade, kao i nedovoljno ulaganje u obrazovne institucije zbog čega veliki broj mladih izražava želju da napusti svoj grad. Kao bezbednosne problem, mladi navode učestalost incidenata sa fizičkim nasiljem u javnim prostorima, alkoholizam, narkomaniju. Iako smatraju da je Čačak bezbednija sredina od nekih većih gradova u Srbiji, kao i da ne postoje bezbednosni problemi karakteristični samo za ovaj grad, mladi ističu da se u gradu ne vodi dovoljno računa o preventivnom delovanju i suzbijanju pomenutih  pojava. Takođe, primećuju da je potrebno veće angažovanje lokalnih organa i institucija kada je bezbednost mladih u pitanju i njihova bolja međusobna saradnja. Ovo su samo neki od rezultata istraživanja do kojih su došli istraživači Centra za istraživanje javnih politika, kroz fokus grupe i radionice sa predstavnicima srednjoškolaca i aktivista NVO u Čačku, a koji su predstavljeni na okruglom stolu Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti” organizovanom 14. maja u Sali Gradskog veća u Čačku.

Rezultate istraživanja sprovedenog u okviru projekta CENTRA Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti”, koji se, osim Čačka, sprovodi i u Zrenjaninu i Požarevcu, predstavili su direktorka CENTRA Svetlana Đurđević Lukić, i istraživačice Marina Tadić i dr Danijela Spasić. Projekat CENTRA podržalo je Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, u godini kada su mladi i njihova uloga jedan od prioriteta predsedavanja Srbije OEBS-om.

U diskusiji povodom nalaza istraživanja učestvovali su predstavnici grada Čačka i lokalnih tela zaduženih za mlade i bezbednost, policijske uprave, zatim narodna poslanica Dubravka Filipovski, članica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, poslanici iz Čačka Aleksandar Radojević i Mirjana Đoković, kao i predstavnici omladinskih organizacija i Kancelarije za mlade.

Narodna poslanica Dubravka Filipovski istakla je značaj povezivanja i saradnje institucija, što je u skladu sa širim shvatanjem bezbednosti, ali i neophodno kako bi se jačalo poverenje mladih u institucije i zaustavio trend njihovog urušavanja. Održavanje ovakvih radionica i seminara predstavljaju dobar korak u približavanju institucija građanima.

Aleksandar Dačić, pomoćnik gradonačelnika Čačka, istakao je da grad ulaže u sadržaje za mlade više nego veliki broj drugih lokalnih sredina u Srbiji, iako to možda mladima u Čačku nije dovoljno vidljivo, i najavio dodatne napore u obogaćivanju sadržaja za mlade.

Dejan Obradovic, gradski većnik zadužen za praćenje i unapređenje opšte bezbednosti u Čačku, pohvalio je napore CENTRA da se mladima približi funkcionisanje bezbednosnih institucija, posebno jer i same bezbednosne službe imaju interes da se poboljša informisanost mladih u ovom domenu.

Aleksandar Božović iz Pokreta srpske omladine, čiji su predstavnici učestvovali i u radionici CENTRA održanoj u Čačku 18. aprila, naglasio je da mladi u Čačku nisu bezbedni, o čemu svedoči i niz incidenata koji su se odigrali u ovom gradu tokom prethodnog meseca. Zbog toga je neophodno da se lokalna samouprava više bavi mladima, čime bi se mogao sprečiti i stalni odliv mladih u veće gradove i inostranstvo.

Učesnici su se složili sa preporukama CENTRA, da bi, uz podršku države, na lokalnom nivou u narednom periodu trebalo pokrenuti više kvalitetnih kulturnih, sportskih edukativnih i drugih sadržaja u skladu sa potrebama mladih, da bi predstavnike mladih trebalo uključiti u proces planiranja opštinskog budžeta i dosledno sprovoditi usvojene mere LAP u vezi sa bezbednošću mladih.

Na okruglom stolu takođe je naglašena potreba za jačanjem preventivnog rada policije, u skladu sa dobijenim informacijama od predstavnika mladih, i preporučeno uključivanje predstavnika učeničkih parlamenata srednjih škola u Čačku i predstavnika civilnog sektora u rad Saveta za javni red i mir.

Postignuta je saglasnost o neophodnosti uspostavljanja kontinuirane komunikacije i razmene informacija o bezbednosti mladih u Čačku između različitih aktera u lokalnoj zajednici, kao i organizovanja periodičnih sastanaka predstavnika mladih sa predstavnicima lokalnih institucija (Gradskim većem, Savetom za javni red i mir, Policijskom upravom).

Posebno je istaknuto uspostavljanje aktivnije i neposrednije komunikacije između narodnih poslanika i mladih u Čačku, odnosno narodnih poslanika i lokalnih institucija. Narodni poslanici iz Čačka Aleksandar Radojević i Mirjana Đoković najavili su otvaranje poslaničke kancelarije u Čačku, što je u skladu i sa ovom preporukom CENTRA.

U sagledavanje i analiziranje bezbednosnih problema mladih u Čačku treba u većoj meri uključiti predstavnike civilnog društva, posebno kada je reč o kontinuiranom periodičnom izveštavanju o stanju ljudske bezbednosti mladih u Čačku.

Konstatovano je da mediji svojim izveštavanjem često doprinose neosnovanom širenju osećaja nebezbednosti, ali i da neki od lokalnih i regionalnih medija poklanjaju dosta pažnje problemima mladih. U narednom periodu trebalo bi ohrabriti njihovo angažovanje na stalnom kritičkom praćenju i izveštavanju o aktivnostima koje lokalna samouprava i lokalne bezbednosne institucije preduzimaju na planu poboljšanja položaja mladih – ne na nivou praćenja incidentnih slučajeva, kao što je to  ponekad slučaj, već pre svega kroz priloge zasnovane na istraživačkom novinarstvu i razgovorima sa mladim ljudima, aktivistima organizacija mladih i predstavnicima civilnog društva. Učesnici okruglog stola takođe su podržali preporuku CENTRA da mladima treba dati više prostora u emisijama lokalnih TV stanica i predstavljati „dobre primere” uspešnih mladih ljudi u različitim oblastima.

Prilozi i izveštaji o okruglom stolu centra u Čačku: RTV, RTV Galaksija,032info.net, TV Telemark,Glas zapadne Srbije, Tanjug i Čačanski glas

 

Prilog RTV Galaksija