Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
27Nov2015

Srpsko predsedavanje OEBS i obaveze u oblasti ljudskih prava

Centar za istraživanje javnih politika u okviru Koalicije organizacija civilnog društva, pratio je sprovođenje  OSCE obaveza i preporuka u vezi sa ljudskim pravima tokom srpskog predsedavanja OEBS-u. Na konferenciji za novinare koja je održana u petak, 27. novembra 2015. u Medija centru, Koalicija je predstavila svoje izveštaje o situaciji u Srbiji i najavila Paralelnu konferenciju OCD koja se održava neposredno pre Ministarskog saveta OEBS sledeće nedelje u Beogradu. Cilj konferencije je usvajanje i predavanje preporuka civilnog društva kopredsedavajućem (Srbija i Švajcarska) i budućem predsedavajućem (Nemačka) OEBS-u.

Tokom švajcarskog predsedavanja 2014. godine uveden je novi model samoprocene ispunjavanja obaveza preuzetih u okviru ljudske dimenzije OEBS od strane zemlje koja predsedava. Ideja da se detaljno analizira situacija u nekoliko odabranih tematskih oblasti nastala je u okviru Platforme za građansku solidarnost, mreze nezavisnih organizacija civilnog društva iz zemalja OEBS-a, koja je glavni organizator predstojeće konferencije. Ovaj proces samoevaluacije se sastoji iz tri dela: izveštaj nezavisnih institucija (u slučaju Srbije odabrani su Institut društvenih nauka i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti), komentari organizacija civilnog društva (Koalicije), i odgovori Vlade odnosno kometnari resornih ministarstava na pomenute analize.  Teme koje je Srbija kao predsedavajuća OEBS-u odabrala za praćenje u ovom procesu samoevaluacije su sloboda okupljanja, izborni proces, položaj Roma i rodna ravnopravnost. Pored toga, civilno društvo je odredilo još tri teme, a to su sloboda izražavanja, zaštita branitelja ljudskih prava i položaj nacionalnih manjina. O ovim dodatnim temama ostali akteri u procesu neće se izjašnjavati, ali će biti priložene kao dodatak kada se proces okonča. Suprotno praksi Švajcarske, Srbija nije pripremila završne komentare Vlade za predstavljanje na predstojećoj konferenciji, ali Koalicija očekuje da će to komentari biti pripremljeni do kraja godine i prezentovani na zasebnom događaju. Koordinatorka Koalicije Izabela Kisić je stoga kao izazove u procesu samoevaluacije naglasila upravo vremenski okvir i izbor tema i ponovila preporuku švajcarskog predsedavanja OEBS da izveštaj treba da bude objavljen na početku mandata zemlje koja predsedava, kako bi godina predsedavanja mogla biti iskorišćena za praćenje sprovođenja preporuka iz izveštaja i poboljšanja u navedenim oblastima.

Svetlana Đurđević Lukić, direktorka CENTRA, primetila je da predsedavanje OEBS-u nije bilo praćeno promovisanjem standarda i obaveza u vezi sa ljudskim pravima unutar državne administracije i u široj  javnosti, na čemu nastoje NVO. Predsedavanje OEBS-u se od strane državnih struktura prikazivalo kao delovanje Srbije na spoljnopolitičkom planu, dok je od aktivnosti od značaja za unutrašnju politiku bila primetna samo organizacija konferencije o bezbednosti novinara.

Direktorka CENTRA je predstavila preporuke i nalaze Izveštaja o preuzetim obavezama zemalja OEBS u pogledu poboljšanja položaja Romkinja i Roma u Srbiji, koji je sačinio tim Centra za istraživanje javnih politika (S. Djurdjevic’Lukić, Marina Tadić, Marija Stanković). Istakla je da ima značajnog napretka u pogledu posedovanja ličnih dokumenata, smanjenja smrtnosti i većeg upisa u srednje i visoko obrazovanje, ali da je romska populacija i dalje po niz parametara daleko zaostaje iza opste populacije. Raširena je percepcija institucionalne diskriminacije, a kao poseban segment izdvojila je problem bezbednosti pripadnika romske populacije, posebno kada su novopridošli na neku lokaciju. Takođe je upozorila da u kontekstu migratornih tokova, može doći do upućivanja veće broja državljana Srbije, većinom iz romske populacije, iz zapadnoevropskih zemalja po osnovu Sporazuma o readmisiji. Važan segment poboljšanja položaja romske zajednice predstavljali bi programi podrške za zapošljavanje mladih Romkinja i Roma u javnoj administraciji i organima državne uprave, za šta je primer podrška pripremi mladih Roma i Romkinja za prijemni ispit na osnovnu policijsku obuku.  

Na ovom događaju su govorile i Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, o situaciji u vezi sa slobodom okupljanja i izborima u Srbiji, i Nada Raduški iz Foruma za etničke odnose, o pravima nacionalnih manjina. Prisustvovali su predstavnici Misije OEBS, Ministarstva spoljnih poslova, civilnog društva, medija, Vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. 

Izveštaj o skupu objavio je list Danas

Sažetak o problemima položaja Roma u Srbiji u kontekstu OEBS predsedavanja