Tanja Jakobi

Direktorka

Tanja Jakobi, je izvršna direktorka CENTRA. Pridružila se Centru u jesen 2010. kao specijalistkinja za komunikacije i istraživačica fokusirana na analizu diskursa, diskriminacije i socijalnih pitanja. Od 2015. godine, je i projektna menadžerka u CENTRU. Od oktobra 2016. do marta 2017. obavljala je dužnost v.d. direktora CENTRA, kada je imenovana za izvršnu direktorku.

Članica je RG 17 za poglavlja 2 i 19 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i prati sprovođenje ERP i ESRP za CENTAR.

 

Bila je uključena u sledeće projekte Centra: Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika (2016/2017) i Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja. (2016/2017), Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca” (2017). ?Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice (2016); Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji (2016), Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO (2015), Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti (2015), Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti (2015), Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji (2014), Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva (2012/13).

Jakobi ima 30 godina iskustva u novinarstvu, kao reporterka, urednica i glavna urednica u vodećim srpskim medijima, trenerica, i dopisnica stranih medija, kao što je Economist Intelligence Unit i Institutional investitor. Radila je kao istraživačica na prvom dugometražnom dokumentarnom filmu za TV B92, "Srbija u kontejneru" i seriji "Ko je ubio Antu Markovića" posvećenim neuspehu reformi u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. Jakobi često gostuje u domaćim i stranim medijima kao komentatorka i analitičarka na teme iz svoje oblasti. Urednica je Weekly Economic Bulletin od 1996.

Od početka 2000. godine, ona je radila kao ekonomska konsultantkinja u kreiranju i sprovođenju komunikacionih strategija iz različitih oblasti od ekologije, do reforme pravosuđa i oblasti ljudskih prava za potrebe UNDP, Evropske komisije i drugih. Radila je i na komunikacionim strategijama i DOP strategijama za klijente u državnom i privatnom sektoru.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, na katedri za filozofiju, Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Univerzitetu Baruch u Njujorku u oblasti ekonomskog novinarstva i javnih finansija. Jakobi je 2003. godine dobila američku državnu stipendiju Ron Brown Fellowship. Bila je jedan od prvih stipendista Initiative for Policy Dialogue (IPD) nevladine organizacije koju je osnovao ekonomista i nobelovac Džozef Štiglic.

Neki od skorašnjih radova: