11Dec2015

Reorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru reformi u Oblasti pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24)

Sastanak radne grupe u okviru NKEU za poglavlje 24 na kome se diskutovalo o reformi policije, reorganizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Nacrtu Zakona o policiji održan je 11. decembra 2015, u zgradi Narodne skupštine.

Specijalni savetnik ministra unutrašnjih poslova, dr Amadeo Vatkins je izjavio da se poslednja verzija Nacrta zakona o policiji nalazi na sajtu MUP-a i da to nije finalni dokument a pred poslanicima u Narodnoj Skupštini bi trebalo da bude do kraja godine. Osnovni razlozi za uvođenje nove organizacione strukture i sitema upravljanja ljudskim resursima jesu efikasnija državna uprava i servis građana. U ovom procesu učestvovalo je celo ministarstvo, održani su sektroski sastanci sa savetnicima i pomoćnicima ministra i sastanci sa sindikatima. On je istakao da su važna finansijska sredstva, i da su se do sada uglavnom oslanjali na donatorska sredstva (ambasade i međunarodne organizacije), a u procesu reformi su bili angažovani spoljni konsultanti i eksperti (twinning partneri iz Evropske Unije). Reformom je obuhvaćena podela zaposlenih u Ministarstvu na državne službenike i policijske službenike i to je najveća transformacija. Međutim, promene u sistemu zavise od rešenja drugih resornih ministarstava a utiču na organizacionu svest zaposlenih. Formirani su Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i planiranje i Sektor za ljudske resurse.  Što se tiče reorganizacije Direkcije policije, konsultacije, sektorski sastanci i model transformacije najavljeni su za sledeću godinu. Glavni komentari Evropske Komisije su: usklađenost pomenutog zakona sa  zakonom o krivičnom postupku, osnivanje organizacone jedinice odnosno inspektorata koji bi trebalo da se bavi kvalitativnom revizijom, poligrafsko testiranje, predlog da budu dva odvojena zakona odnosno Zakon o policiji i Zakon o unutrašnjim poslovima. 

Tokom diskusije razmatrana su sledeća pitanja: bezbednosne provere prilikom zasnivanja radnog odnosa ali i tokom samog radnog odnosa, obaveštavanje lica lišenog slobode prilikom privođenja, disciplinski postupak zbog propusta policijskih službenika posebno u slučajevima porodičnog nasilja i podnošenje pritužbi za postupanje policijskih službenika. Predstavnik kancelarije Zaštitnika građana takođe je izneo niz sugestija za poboljšanje konkretnih formulacija. 

Svetlana Đurđević Lukić, direktorka CENTRA spomenula je važno pitanje čuvanja oružja službenih lica s obzirom na sve učestalije slučajeve porodičnog nasilja i samoubistava pripadnika MUP, kao i problem regulisanja relevantnih pitanja podzakonskim aktima koji se donose sa velikim zakašnjenjem i bez dovoljno uvida zainteresovanih građana. 

U pitanju su važne teme za civilno društvo i sve građane u Srbiji, pa je interes Konventa da se ovakve diksusije sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova nastave. Dr Watkins je obećao koordinatorki Radne grupe Sonji Stojanović-Gajić da će naredne verzije Nacrta odnosno Predloga biti postavljane na sajt MUP sa oznakom datuma postavljanja, kao i da će biti organizovan novi sastanak na kome će se diskutovati o ključnim podzakonskim aktima.