Projekat: Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca
10Feb2017

Bezbednost mladih tema razgovora u Novom Pazaru

Istraživački tim CENTRA koji čine Filip Stojanović i Jelena Šapić, razgovarao je danas sa predstavnicima lokalnih institucija i civilnog sektora u Novom Pazaru. Sastanci su održani kao deo istraživačkih aktivnosti u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca" koji je podržan od strane Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. Forum mladih za kreativno delovanje (FOKRED) i Fondacija Front su logistički doprineli organizaciji sastanaka. 

Tema razgovora je bila bezbednost mladih i neka od pitanja koja su otvorena tokom diskusije jesu: kakva je bezbednosna situacija kada govorimo specifično o mladim ljudima u Novom Pazaru i okolini? Koji su ključni bezbednosni izazovi i problemi mladih u Novom Pazaru? Da li postoje neke razlike u ovom kontekstu kada se govori o mladim ženama i kada se govori o mladim muškarcima? Na osnovu odgovora na ova i druga pitanja, tim će pripremiti predlog javne politike koji će biti predstavljen na panel diskusiji u martu ili aprilu mesecu 2017. godine. Pored učesnika/ca sastanka, panel diskusiji će prisustvovati narodni poslanici sa prebivalištem u Novom Pazaru i predstavnici OEBS. 

Cilj projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika" je doprinos jačanju saradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva u identifikovanju glavnih problema ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama. Kroz aktivnosti koje uključuju direktnu komunikaciju lokalnih institucija, narodnih poslanika i civilnog sektora, projekat promoviše jačanje međusektorske komunikacije i saradnje u rešavanju problema ljudske bezbednosti. Dodatno, projekat podstiče razmenu iskustava između lokalnih zajednica o načinima rešavanja problema ljudske bezbednosti.