Projekat: Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost
24Feb2017

Treća regionalna konferencija posvećena temama ljudske bezbednosti

Treća regionalna konferencija posvećena temama ljudske bezbednosti počinje danas u Atini, Grčka. Naziv ovogodišnje konferencije je ,,Ljudska bezbednost u strašnim vremenima: Balkan, Turska i evropski proces" (eng. Human Security in Dire Times: The Balkans, Turkey, and the European Process). Organizator konferencije je CLAIM! Mreža građana za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u saradnji sa Univerzitetom Panteion za društvene i političke nauke iz Atine.

Konferenciji će ispred Centra za istraživanje javnih politika učestvovati Jelena Šapić koja će predstaviti glavne nalaze projekta ,,Posedovanje vatrenog oružja i ljudska (ne)bezbednost: Uticaj na mlade i rodno-zasnovano nasilje". Takođe, ona će predstaviti i rad nedavno preminule direktorke, Svetlane Đurđević Lukić u oblasti vatrenog oružja (tj. malokalibarskog). 

Dvodnevna konferencija kao glavni događaj CLAIM! Mreže ima za cilj da pospeši interaktivnu debatu o glavnim bezbednosnim izazovima regiona i formuliše strateški i akcioni plan za održivost mreže i efektivnijeg javnog zagovaranja kako bi se identifokovani problemi otklonili. Pored tema kojim se Mreža bavila u prethodnom periodu poput poverenja u vladu, politička odgovornost, položaj mladih, ovogodišnja konferencija će takođe otvoriti debatu i o migraciji i problemima koji proističu iz nje diljem regiona.