05Jun2014

Letnja škola "Humanizovanje bezbednosti" u Sarajevu od 5 do 9. juna

U okviru letnje škole "Humanizovanje bezbednosti" (5.-9. jun, Sarajevo) koji organizuje CITIZENS NETWORK FOR PEACE, RECONCILIATION AND HUMAN SECURITY (www.cn4hs.org), Svetlana Djurdjevic-Lukic, predsednica Centra za istraživanje javnih politika će govoriti o ulozi lakog naoružanja u dobu nesigurnosti. 

Svetlana je ekspert za ljudsku bezbednost u okviru ovog regionalnog projekta koji podržava Evropska komisija. Ova letnja škola je takođe povezana sa Sarajevo Peace Event 2014.  međunarodnim skupom koji se takođe odvija od 6. do 9. juna.