Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
10Jun2014

Sumarni Izveštaj ekspertskog sastanka : Policija, Romi i Sinti - Aktuelni izazovi i dobre prakse u izgradnji poverenja i razumevanja

Širom regiona, kaže u svom izveštaju Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS ), Romi i Sinti se suočavaju sa nizom izazova prilikom ostvarivanja svojih ljudskih prava, a tokom njihove interakcije sa državnim agencijama koje bi trebale da sprovode odgovarajuće zakone, uključujući tu i etničko profilisanje, neproporcionalnu ili prekomernu upotrebu sile od strane policije, kao i neuspeh policije da efikasno odgovori na romske i Sinti žrtve kriminalnih radnji, zločina iz mržnje i rasističkog nasilja .
Engleski
OEBS