25Aug2014

25. avgust je Narandžasti dan (Orange Day) za okončanje nasilja nad devojčicama

Narandžasti dan je ustanovljen okviru kampanje UniTE to End Violence against Women. U julu 2012 godine kampanja je proglasila svaki 25. dan u mesecu za Narandžasti dan odnosno dan kada se preduzimaju aktivnosti na podizanju svesti, sprečavanju i okončanju nasilja nad ženama i devojčicama.

Ove godine 25. dan meseca avgusta je proglašen za Narandžasti dan za okončanje nasilja nad devojčicama (Orange Day - Eliminating Violence Against Girl Child).

Nasilje nad devojčicama vrše kako odrasli tako i vršnjaci. Devojčice su izložene nasilju i u javnoj i u privatnoj sferi društvenog života - u kući, učionici, na putu do škole, na internetu. Posledice toga su i trenutne i dugoročne, i stvaraju dodatne prepreke u razvoju devojčica. 

Kako se možete uključiti u obeležavanje Naranžastog dana za okončanje nasilja na devojčicama pogledajte na sajtu UNWOMEN:

Foto: UNWOMEN