26Aug2014

Predstavnice Centra učestvuju u seminaru Claim! mreže

Predsednica Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić održala je danas prezentaciju o problemima ljudske bezbednosti u regionu Zapadnog Balkana na seminaru o ljudskoj bezbednosti Claim! mreže – Građanske mreže za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost. Njena prezentacija bila je deo sesije o ljudskoj bezbednosti u kojoj su još učestvovale Meri Martin i Vesna B. Dželilović sa LSE.

Među predstavnicima nevladinih organizacija iz Turske, Crne Gore, BiH, Bugarske, Kosova i Srbije koji učestvuju u radu seminara, je i istraživačica Centra Marina Tadić.

Trodnevni seminar održava se u Kavali od 26. do 28. avgusta, a fokus je na problematici ljudske bezbednosti u zemljama regiona, a posebno na tri vida nasilja - nasiljem među mladima, nasiljem na radnom mestu i prinudnim preseljenjem zajednica, kao i na javnom zagovaranju pitanja u vezi sa ljudskom bezbednošću.

Organizacije partneri na projektu 'Prekogranična građanska mreža za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost' su: Helsinška građanska skupština (Turska), SeCons (Srbija), Asocijacija za demokratski napredak (Crna Gora), Omladinski resursni centar Tuzla (BiH), Insitut za regionalne i međunarodne studije (Bugarska) i CRDP (Kosovo).

Projekat podržavaju Evropska komisija i Fondacija za otvoreno društvo.