19Jan2015

Ekonomska nezavisnost žena kao osnova svih prava

Da li ste znale/i da će, ukoliko se napredak nastavi sadašnjim tempom, biti potrebno 70 godina da bi se prevazišao jaz u platama između muškaraca i žena u Evropi, a 40 godina da bi se izjednačio udeo u obavljanju kućnih poslova? Da li znate da žene 4 puta češće od muškaraca rade poslove sa pola radnog vremena, i da su neproporcionalno opterećene u plaćanju poreza?


Ekonomska nezavisnost je krucijalna za omogućavanje ženama da donose važne odluke u svojim životima ravnopravno sa muškarcima, i stoga je neophodna za postizanje rodne ravnopravnosti, poručuje Evropski ženski lobi. Ipak, stvarna i potpuna ekonomska nezavisnost žena nije realizovana ni u jednoj od država EU. Rodne razlike u platama, penzijama i broju osoba koje žive u siromaštvu ili rade bez nadoknade pokazuju da je ekonomska nezavisnost žena još uvek neostvarena, te da je najveći broj žena ekonomski zavisan od drugih.Iz EWL procenjuju da u najveće prepreke ka ostvarivanju ekonomskih prava žena spadaju ograničen pristup poslovima sa dobrim radnim uslovima, rodna segregacija na tržištima rada, preterana zastupljenost žena u neplaćenom vođenju brige o drugima, kao i sistemi socijalne zaštite koji su oblikovani prema modelu u kome je muškarac onaj koji prehranjuje porodicu.

EWL poručuje da ekonomska nezavisnost žena nije samo poslovno pitanje, već da je za njeno ostvarenje neophodno usvajanje drugačijeg skupa vrednosti od onog koji nameću aktuelni finansijski i ekonomski sistemi. Neophodno je izgraditi ekonomiju u kojoj su osnovne vrednosti solidarnost i transparentnost, a glavni cilj blagostanje svih, umesto profita za manjinu.


Ekonomska nezavisnost žena je prva tema kojom se Evropski ženski lobi bavi u okviru svoje kampanje obeležavanja dvadesetogodišnjice usvajanja Pekinške deklaracije. Ovde možete preuzeti pregled najvažnijih činjenica o ženama i njihovim ekonomskim pravima.

Spisak tema kojima će se EWL baviti tokom narednih meseci možete pogledati ovde.

Mreža za evropski ženski lobi