26Mar2015

Panel diskusija „Četiri godine od početka pregovora: normalizacija odnosa između Beograda i Prištine“

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) je, u okviru Inicijative za praćenje implementacije Briselskih sporazuma "Big Deal", koju sprovodi zajedno sa Birn Kosovo, Internews Kosova i uz podršku britanskih ambasada u Beogradu i Prištini, 26. marta u hotelu Holiday Inn, organizovao  panel diskusiju „Četiri godine od početka pregovora: normalizacija odnosa između Beograda i Prištine“.

U diskusiji su učestvovali: Dejan Pavićević, oficir za vezu Srbije u Prištini, Valdet Sadiku, oficir za vezu Kosova u Beogradu, Nenad Đurđević, Forum za etničke odnose, Pavle Dimitrijević Birodi, Dukagjin Gorani, Common Voices I Valerie Hopkins, Big Deal inicijativa.

Učesnici su se složili  da uspeh ovog procesa, kao i brzina kojom se on odvija, zavisi istovremeno i od Srbije  i od Kosova i od EU, te da sve strane dele podjednaku odgovornost za njegovo sprovođenje. Upozorili su i na činjenicu da široko tumačenje Briselskog sporazuma daje podstrek maštanjima koja nisu u skladu sa realnošću. Kao ključne uslove za uspeh procesa izdvojili su transparentost, spuštanje visoke politike na lokalni nivo i razvoj odgovarajućih instrumenata neophodnih za njegovu primenu.