Projekat: Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji
25Apr2016

Poziv na prezentaciju analiza i diskusiju: Da li Srbija ima bezbednosnu politiku?

Centar za istraživanje javnih politka Vas poziva na prezentaciju analiza i diskusiju

ŠTA JE BEZBEDNOSNA POLITIKA SRBIJE?

u sredu 27. aprila u 12h u Medija Centru, Terazije 3:

  • Šta su i kako stranke govorile o širem krugu tema iz oblasti bezbednosti tokom izborne kampanje?
  • Kome su se obraćale i koliko su ostale verne svojim stranačkim programima u pogledu bezbednosnih tema?
  • Šta su problemi Srbije u ovoj oblasti a kakvi mogući odgovori?

 

Ovo su pitanja na koja odgovara tim Centra za istraživanje javnih politika na osnovu monitoringa zastupljenosti bezbednosnih tema u kampanji, ocena argumentacije koje su stanke ponudile biračima, i analize stranačkih programa sa stanovišta ovih tema i njihovog eventualnog odstupanja od stavova iznetih u kampanji.

Na tragu sagledavanja (odsustva) koherentnosti stavova unutar izbornih koalicija i reperkusija koje one mogu imati na dalji pravac javnih politika u oblasti bezbednosti, kao i regionalnih bezbednosnih problema i strateških dokumenata, Centar za istraživanje javnih politika predstavlja i zaseban predlog praktične politike:

Šta je bezbednosna politika Srbije? čija je autorka Jelena Radoman.

U njemu se odgovara na pitanje šta politički akteri podrazumevaju pod neutralnošću, može li se na osnovu toga voditi  koherentna bezbednosna politika, koliko usvojena rešenja imaju podršku u kapacitetima zemlje da izabranu bezbednosnu politiku i vodi i šta stvarna praksa saradnje u oblasti bezbednosti politike govori o spoljnopolitičkim opredeljenjima Srbije.

Govore:

Jelena Radoman

Svetlana Đurđević-Lukić

Tanja Jakobi

 

Više detalja prethodnim nalazima o bezbednosnim temama u izbornoj kampanji dostupno je na: Analiza za period 18. - 29. mart i Analiza za period 30. mart - 10. april 2016