23Jan2017

Predstavljena Strategija za pomoć migrantima u Srbiji

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (eng. The UN Refugee Agency - UNHCR) i Međunarodna organizacija za migracije (eng. International Organization for Migration - IOM) predstavili su 23. januara novu strategiju za pomoć izbeglicama i migrantima u Srbiji tokom 2017. godine. Strategija je deo Regionalnog plana odgovora na potrebe izbeglica i migranata dizajniranog za Evropu (eng. Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe - RMRP). Plan je predstavljen u Ženevi 19. januara i obuhvata Tursku, južnu Evropu, Zapadni Balkan, i druge delove Evrope. Cilj ovog plana je dopunjavanje i jačanje napora vlade kako bi se osigurao siguran pristup azilu i zaštita izbeglica i migranata. Takođe, Plan je usmeren ka stvaranju dugoročnih rešenja i upravljanja migracijama zasnovane na poštovanju vladavine prava i ljudskih prava. Ojačavanje partnerstva i koordinacija akcija između aktera će biti jedan od glavnih prioriteta tokom 2017. godine. 

Fokus je na smeštaju, zaštiti prava, ali i finansijkoj pomoći opštinama u kojima se nalaze kampovi. Plan čije reči kada postanu dela vrede 40 miliona dolara. Toliko je, naime, novca potrebno kako bi u 2017. u Srbiji dostojanstveno živelo oko 7.500 izbeglica. Od ukupne sume koja je potrebna međunarodnim organizacijama, četvrtina bi išla za uspostavljanje novih i rekonstrukciju postojećih kampova. Milion dolara manje za zaštitu granica, ali i prava samih migranata. Četvrtina potrebnog novca bila bi podeljena opštinama u kojima se nalaze izbeglički kampovi.

CENTAR je započeo sprovođenje istraživanja o migrantskim tokovima zajedno sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila u januaru 2017. godine.

Izvor: N1 i UN Country Team in Serbia